Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava

Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan ja maakuntahallitus on päätöksellään 27.8.2018 maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti määrännyt kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Vaihemaakuntakaava kumoaa voimassa olevista maakuntakaavoista merkinnät, jotka on kuvattu kaava-asiakirjoissa.

Maakuntavaltuuston ja -hallituksen päätökset sekä kaavamateriaalit ovat nähtävissä Varsinais-Suomen liiton virastossa, os. Ratapihankatu 36, Turku, 28.9.-29.10.2018 välisenä aikana viraston aukioloaikojen mukaisesti sekä Varsinais-Suomen kunnissa. Kaavakartta määräyksineen on lähetetty alueen kuntiin ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95  §:n mukaisille tahoille.

Lisätietoja antavat:

  • suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056
  • maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, p. 044 030 4071
  • erikoissuunnittelija Mari Sinn, p. 045 807 8969

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

Näet tästä aineistot Varsinais-Suomen liiton sivuilla.