Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Terrawise Oy

Ympäristösihteeri antaa Terrawise Oy:n melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta päätöksensä 2.4.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Päätös koskee louhintaa, murskausta ja paalutusta Ruskolla kiinteistöllä 704-406-1-297, osoitteessa Lähteenmäentie 122. Kohteessa tehdään piha-alueen kuorintaa ja tasausta sekä tulevien rakennusten pohjien tasausta. Työt suoritetaan ilmoituksen mukaan 20.3.-30.8.2019 maanantaista perjantaihin klo 06.00-22.00.

Päätös valitusosoituksineen on nähtävänä valitusaikana Ruskon kunnanviraston keskustoimistossa, Vanhatie 5, Rusko. Valitusaika on 3.4.-2.5.2019.

Valitus on tehtävä Vaasan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 2.5.2019.

Tämä kuulutus on nähtävänä Ruskon kunnan ilmoitustaululla 2.4.-2.5.2019

Mynämäellä 29.3.2019

Ympäristönsuojelu