Mestarit & kisällit -toimintarahaa kotiseututyöhön

Suomen kotiseutuliitto

Mestarit & kisällit -toiminnan aloittaville ryhmille on nyt haettavissa 500 euron suuruinen toimintaraha. Toimintarahaa jaetaan 20:lle Mestarit & kisällit -toimijalle.

Toimintaraha voidaan myöntää seuraavin ehdoin:

  1. Toimintaraha (500 €) myönnetään ryhmämuotoiselle kotiseututoiminnalle, jossa eläkeikäiset sekä lapset ja/tai nuoret toimivat yhdessä ja kohtaavat paikallisuuden ja kulttuuriperinnön äärellä.
  2. Osallistujilla tulee olla mahdollisuus myös itse suunnitella sisältöjä, vaikuttaa tehtävään ja hyödyntää omia tietoja ja taitoja. Ryhmätoiminnan teema tai toimintaympäristö voi olla järjestäjän päättämä, jonka puitteissa ryhmä voi lähteä yhteiselle tutkimusmatkalle.
  3. Toiminta on vastavuoroista. Mestarin ja kisällin rooli voi olla vuoroin vanhemman, vuoroin nuoremman sukupolven edustajalla.
  4. Ryhmän tulee kokoontua säännöllisesti. Mestarit ja kisällit -toiminta voi olla myös kertaluontoista, mutta toimintaraha voidaan myöntää toiminnalle, jossa ryhmä tapaa useamman kerran (5 tai enemmän). Tällöin annetaan parempi mahdollisuus vuorovaikutuksen kehittymiselle ja madalletaan kynnystä toiminnan suunnitteluun heittäytymiselle ja omien taitojen esiintuomiselle. Tapaamiskertoihin voi hyvin sisältyä myös suunnittelua, mikäli tässä otetaan mukaan eri ikäryhmien edustajia.
  5. Toimintarahan voi käyttää ryhmän toimintaan, esimerkiksi pääsymaksuihin, materiaaleihin, ohjauspalkkioihin tai muuhun ryhmän toimintaan suoraan liittyvään.

Toimintarahaa on jaossa 20:lle toimijalle, jotka sitoutuvat yllä listattuun. Toimintarahan saaminen ei edellytä tarkkaa toimintasuunnitelmaa, mutta käsitys tulevasta ryhmästä, tulevista yhteistyökumppaneista ja toiminnan raameista on hyvä olla. Ennen kuin voimme antaa toimintarahan, täytyy olla varmaa, että ryhmä syntyy.

Jos Mestarit & Kisällit -hanke ja toiminta kiinnostaa, kannattaa tilata uutiskirje. Mestarit ja kisällit -uutiskirje ilmestyy kerran kuussa tai harvemmin. Kirje on tarkoitettu kaikille osallistavasta, eri ikäiset yhteen tuovasta kotiseututyöstä kiinnostuneille. Tilaa kirje täältä, tai laittamalla postia maria.talvitie@kotiseutuliitto.fi.

Lisätietoja:

Maria Talvitie
Mestarit ja kisällit -hankkeen koordinaattori
Suomen Kotiseutuliitto
maria.talvitie@kotiseutuliitto.fi
045-1628440

https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/mestarit-ja-kisallit/

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

www.kotiseutuliitto.fi