Kokousnuija

Ruskon kunnanvaltuusto kokoontuu 27.5.2019

Ruskon kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnantalolla maanantaina 27.5.2019 klo 18.30 alkaen.

Kokouksessa käsiteltäviä asioita:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen
 • Ruskon kunnan tilinpäätös 2018
 • Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 • Arviointikertomus 2018
 • Vuoden 2019 talousarvion muuttaminen kunnallistekniikan investointien osalta
 • Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019
 • Henkilöstön huomiointi hyvän tilinpäätöksen johdosta
 • Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
 • Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
 • Sosiaali- ja terveysjaoston puheenjohtajiston valinta toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021
 • Hyvinvointijohtajan tehtävien muutokset ja niistä aiheutuvat hallintosääntömuutokset
 • Eron myöntäminen Lassi Heikoselle luottamustoimesta ja henkilön valinta hänen tilalleen
 • Eron myöntäminen Riikka Vähä-Koskelalle luottamustoimista ja henkilön valinta hänen tilalleen
 • Valtuutettujen mahdollisesti esille tuomat asiat
 • Muut mahdollisesti esille otettavat ja kiireelliseksi julistettavat asiat
 • Ilmoitusasiat
 • Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuohjeet

Ruskolla 17.5.2019
ANTTI MATTILA
valtuuston puheenjohtaja