Ympäristölupa

Ympäristölupapäätös / Vahdon Metsämiehet ry

Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunta antaa Vahdon Metsämiehet ry:n ympäristölupapää­töksen 27.5.2019, jolloin päätöksen katso­taan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Päätös koskee olemassa olevan ampumaradan toimintaa. Toimintaa harjoitetaan Ruskon Vahdolla, kiinteistöllä 704-491-3-149, osoitteessa Ampumaradantie 48, Rusko.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä valitusaikana Ruskon kunnanviraston keskustoimistossa (Vanhatie 5, Rusko). Valitusaika on 28.5.-26.6.2019.

Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitus on tehtävä Vaasan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Tämä kuulutus on nähtävänä Ruskon kunnan ilmoitustaululla 24.5.-26.6.2019.

Rusko 27.5.2019

Rakennus- ja ympäristölautakunta