Ympäristölupa

Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunta antaa energiapuun, kierrätyspuun, kantojen, puuhakkeen ja -murskeen varastoimista ja energiapuun haketusta sekä kierrätyspuun ja kantojen murskaamista koskevan ympäristölupapää­töksen 24.6.2019, jolloin päätöksen katso­taan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Toimintaa harjoitetaan Ruskon Vahdolla Askaisten kylässä.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä valitusaikana Ruskon pääkirjastossa (Vanhatie 4, Rusko) sekä Ruskon kunnanviraston keskustoimistossa 25.-28.6.2019 (Vanhatie 5, Rusko). Valitusaika on 25.6.-24.7.2019.

Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitus on tehtävä Vaasan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Tämä kuulutus on nähtävänä Ruskon kunnan ilmoitustaululla 20.6.-24.7.2019.

Rusko 19.6.2019

Rakennus- ja ympäristölautakunta