Kuvassa teksti "Onni asuu Ruskolla" ja iloinen lapsi syyssäässä.

Arvoisa kuntalainen

Kesän ollessa vaihtumassa syksyksi julkaisemme Digisulka-alustalla ja paperitiedotteena Ruskon kunnan syyskuulumisia. Tarkoituksenamme on laatia vastaavanlaisia tiedotteita kahdesti vuodessa, toinen elokuussa ja toinen tammikuussa. Tiedotteiden tarkoituksena on tuoda esiin toimialojen keskeisimpiä ajankohtaisia asioita.

Tiedotteet:

Syystiedotteesta löydät palveluesittelyt ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Hyvinvointisektorin runsaasta tarjonnasta uskomme kaikenikäisten löytävän itselleen sopivia harrastusmahdollisuuksia, joko vanhoja tuttuja toimintamuotoja tai sitten uusia kokeilemisen arvoisia aktiviteetteja. Varhaiskasvatuksen palvelumuotojen osalta palvelutarjontaa laventavat elokuun alusta käyttöön otettu palvelusetelijärjestelmä sekä kunnan mukanaolo opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeessa, jossa kaikille vuonna 2014 syntyneille lapsille tarjotaan maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa.

Syksyn myötä katseet kääntyvät tulevan vuoden ja vuosien suunnitteluun talousarvioprosessin alettua. Olemme tänä vuonna toteuttaneet Maunun koulun keittiön saneerauksen, joka valmistui kouluvuoden syyskauden aloitukseen. Kirkon risteykseen valmistunutta kiertoliittymää on tervehditty ilolla myös ulkokuntalaisten toimesta. Merkittävin asia kyseisen liittymän osalta on tietenkin parantunut liikenneturvallisuus, sillä risteystä pidettiin aiemmin Ruskon vaarallisimpana.

Hiekkatekonurminen pesäpallokenttä valmistui ja kentän avajaiset pidettiin elokuussa. Koulukeskuksen ympäristöä on kehitetty viime vuosina oppilasystävällisemmäksi. Vahdolla on panostettu liikuntapaikkoihin. Tulevien vuosien painopisteitä tulevat olemaan Maunun koulun perusparannus/laajennus ja tänä vuonna hankitun n. 50 hehtaarin suuruisen alueen kaavoittaminen asuntorakentamiseen. Päällistönmäen nykyinen alue alkaa kunnan tonttien osalta olla saavuttamassa valmiusasteensa.

Kuntamme on vuosien varrella menestynyt varsin mainiosti eri kuntavertailuissa, esimerkkeinä olkoon vaikka valinnat Suomen parhaaksi kunnaksi, Suomen pientalomyönteisimmäksi kunnaksi sekä vuoden Taloustaitokunnaksi. Teemme niin kunnan luottamushenkilöhallinnossa kuin myös henkilöstön osalta kaikkemme, jotta saavutamme jatkossakin vastaavia valintoja.

Toivon hyvää alkavaa syksyä kaikille kuntalaisille ja toivon teidän tuovan rohkeasti esille ajatuksia kuntamme edelleen kehittämiseksi.

Ruskon kunnanjohtaja Kari Lehtinen

Kari Lehtinen
Kunnanjohtaja