Maa-ainesten ottolupahakemus

Soraliike Suovanen Ay on jättänyt Ruskon kuntaan lupahakemuksen maa-ainesten ottoa varten. Hakemus koskee fillerin, hiekan ja soran ottamista. Toiminta-alue sijaitsee Ruskon kunnassa Vahdon kylässä, Vahdon Ylistalon tilalla (704-549-1-109), Nummitie 566, Vahto. Haettu kokonaisottomäärä on 30 000 m³, ottamisalueen pinta-ala 14 000 m² ja ottamisaika 10 vuotta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 21.8 – 19.9.2019 välisen ajan Rusko kunnanviraston keskustoimistossa ja teknisissä palveluissa kunnanviraston aukioloaikoina.

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta tulee osoittaa kuulutusaikana, viimeistään 19.9.2019 klo 17.00 mennessä, kirjallisina Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Ruskon kunta, Vanhatie 5, 21290 Rusko. Lisätiedot rakennustarkastajalta, Niko Paloposki, niko.paloposki[at]rusko.fi p. 02 4393 552.

Ruskolla 20.8.2019

Rakennus- ja ympäristölautakunta