Nimeämispyyntö maakunnan yhteistyöryhmän MYR:n järjestöjaostoon 31.8. mennessä

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

Nimeämispyyntö

Pyydämme varsinaissuomalaisia, alueellisesti ja maakunnallisesti toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä mukaan maakunnalliseen järjestöyhteistyöhön ja nimeämään ehdokkaansa maakunnan yhteistyöryhmän MYR:n järjestöjaostoon kaudelle 2019-2021.

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR on aluekehityslain mukainen maakunnan yhteistyöelin. Se päättää kehittämishankkeiden linjauksista ja rahoituskehyksen jakaantumisesta. Yhteistyöryhmä käsittelee myös maakunnan keskeisiä kehittämiskysymyksiä. MYR voi asettaa jaostoja, jotka toimivat neuvoa-antavina, kehittävinä ja koordinoivina foorumeina maakunnan kannalta merkittävissä teemoissa.
Maakunnan yhteistyöryhmä MYR päätti kokouksessaan 13.5.2019 perustaa järjestöjaoston, joka aloittaa työskentelynsä syksyllä 2019.

Järjestöjaoston tehtävä on toteuttaa Varsinais-Suomen maakuntastrategiaa toimimalla Varsinais-Suomen järjestöjen yhteistyöelimenä ja edunvalvojana sekä Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan omistajana.

Järjestöjaostossa on enintään 20 jäsentä, jotka edustavat eri järjestösektoreita sekä Varsinais-Suomen liittoa ja Lounais-Suomen aluehallintovirastoa. Jäsenjärjestöillä tulee olla Varsinais-Suomessa alueellista tai maakunnallista toimintaa. Jaoston kokoonpano vahvistetaan Varsinais-Suomen liiton ja järjestöjen tiekarttaryhmän yhteistyössä laatiman esityksen perusteella MYR:n kokouksessa 21.10.2019.

Tarkemmat tiedot ja lomake ehdokkaan nimeämistä varten: https://www.lyyti.fi/reg/jarjestojaosto

Tämä viesti on lähetetty järjestöfoorumin sähköpostilistalle ja sen saa välittää mahdollisesti kiinnostuneille varsinaissuomalaisille järjestöille tai yhdistyksille.

Pyydämme ehdokkaanne nimeämistä 31.8.2019 mennessä.

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

Kari Häkämies                               Tarja Nuotio
maakuntajohtaja                           aluekehitysjohtaja, MYR:n pääsihteeri

Lisätiedot:
Erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, salla-maria.lauttamaki@varsinais-suomi.fi
Erikoissuunnittelija Esa Högblom, esa.hogblom@varsinais-suomi.fi www.järjestöfoorumi.fi

www.jarjestofoorumi.fi