Kokousnuija

Ruskon kunnanvaltuusto kokoontuu 26.8.2019

Ruskon kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnantalolla maanantaina 26.8.2019 klo 18.30 alkaen.

Kokouksen esityslista on luettavissa Ruskon kunnan verkkosivuilla perjantaina 23.8.2019. Kokouksen pöytäkirja
pidetään nähtävänä Ruskon kunnan verkkosivuilla ja Ruskon kunnanvirastossa perjantaina 30.8.2019.

Ruskolla 16.8.2019
ANTTI MATTILA
valtuuston puheenjohtaja