Lapsia opiskelemassa opettajan avustuksella.

Toiminnallista oppimista, positiivista vuorovaikutusta ja lähiluonnon hyödyntämistä

Rusko mahdollistaa turvalliset lähtökohdat varhaiskasvatukseen ja opinpolulle työhönsä sitoutuneiden ammattilaisten avulla. Moniammattilinen yhteistyö luo turvaverkon ja takaa lasten ja nuorten hyvinvoivan ja turvallisen arjen.

Perusopetus

Ruskon kunnan perusopetuksessa on lukuvuoden 2019-2020 alkaessa 782 oppilasta. Ruskolla perusopetusta järjestetään neljässä alakoulussa ja yhdessä yläkoulussa. Ruskon kunnanosan Hiidenvainion koulussa opiskelevat 1.-2. luokkalaiset oppilaat. Kyseiset oppilaat siirtyvät 3. luokan alkaessa Kirkonkylän kouluun, jossa he opiskelevat alakouluopintonsa loppuun asti. Hiidenvainion ja Kirkonkylän koulujen yhteenlaskettu oppilasmäärä on 293. Merttelän koulussa on kolme yhdysluokkaa 1-2, 3-4 ja 5-6, joissa opiskelee yhteensä 55 oppilasta.

Vahdon kunnanosassa sijaitsee Laukolan koulu, jossa opiskelee 188 alakoululaista. Koulu sijaitsee noin kymmenen kilometriä Ruskon keskustasta pohjoiseen.
Yläkouluopintonsa kaikki oppilaat suorittavat Ruskon keskustan Maunun koulussa. Koulussa opiskelee 246 oppilasta. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään molemmissa kunnanosissa. Ruskon keskusta-alueen oppilaille aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta tapahtuu Hiidenvainion koulussa kunnan järjestämänä toimintana. Vahdon kunnanosassa MLL vastaa tästä toiminnasta kunnan toimeksiannosta ja toimintapaikka sijaitsee koulun välittömässä läheisyydessä, nuorisotalon tiloissa.
Oppilashuoltoasioista vastaavat koulupsykologi ja –kuraattori sekä psykiatrinen sairaanhoitaja yhdessä yksiköiden erityisopettajien sekä rehtoriryhmän kanssa. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksissa ovat läsnä myös koulujen terveydenhoitajat edustaen molempia kunnanosia.

Varhaiskasvatuspalvelut

Ruskon kunnan varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat ruskolaisille lapsille ja heidän perheilleen lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä tukevaa sekä erityistarpeet huomioon ottavaa monimuotoista ja tasokasta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatusta toteutetaan tarkoituksenmukaisissa tiloissa ja luonnonläheisessä ympäristössä ammatillisesti osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön toimesta. Varhaiskasvatuksen keskeisinä toiminta-ajatuksina ovat toiminnallinen oppiminen, lähiluonnon hyödyntäminen, liikunnan kautta tekeminen ja positiivisen vuorovaikutuksen luominen. Kaikki päiväkodit ovat mukana Ilo kasvaa liikkuen ohjelmassa.

Osana varhaiskasvatustoimintaa järjestetään koko 6-vuotiaiden ikäluokalle maksutonta esiopetusta. Lisäksi olemme tällä toimintakaudella mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeessa jossa kaikille 2014 syntyneille lapsille tarjotaan mahdollisuus maksuttomaan varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa.

Yksilölliset erityistarpeet huomioitu

Erityisvarhaiskasvatus järjestetään integroituna erityisosaamista omaavan ammattihenkilöstön kautta osana lapsen normaalia varhaiskasvatusta. Ruskon varhaiskasvatuksessa toimii kolme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Lisäksi psykiatrinen sairaanhoitaja Anu Huitu on myös varhaiskasvatuksen käytössä tarvittaessa.

Rusko on mukana seutukunnallisesti sovitussa varhaiskasvatuspalvelujen järjestämismallissa, jossa perheellä on mahdollisuus saada varhaiskasvatuspaikka kuntien välisenä ostopalveluna Turun seudun kunnista. Ruskolaisille lapsiperheillä on mahdollisuus valita kunnallisen varhaiskasvatuksen, lasten kotihoidon tai yksityisen varhaiskasvatuksen välillä. Yksityisen varhaiskasvatuksen tuki pitää sisällään lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen, molempien tukimuotojen kuntalisät sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelin. Tulosidonnainen palveluseteli otettiin käyttöön 1.8.2019.

Kai Laitinen
Johtava rehtori
Maarit Ketola
Vs. varhaiskasvatusjohtaja