Lietekaivokyselyt ruskolaisille lokakuussa

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) valmistautuu kunnan kilpailuttamaan jätevesilietteiden kuljetukseen koko LSJH:n toimialueella vuoteen 2026 mennessä. Selvittelyt viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevien asuinkiinteistöjen lietekaivoista aloitettiin keväällä 2019. LSJH postittaa kunta kerrallaan omistajakuntiensa kiinteistölle lietekaivokyselyt, joilla kartoitetaan kiinteistöillä käytössä olevien lietekaivojen tyypit ja tilavuudet sekä lietetyhjennystarpeet. Seuraavaksi lietekaivotietoja tiedustellaan viemäriverkoston ulkopuolisilta kiinteistöiltä Ruskolta. Lietekaivokysely lähetetään niille Ruskolla sijaitseville asuinkiinteistöille, jotka eivät ole viemäriverkoston piirissä.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti syksyllä 2018 siirtää asumisessa syntyvien jätevesilietteiden kuljetuksen kuntien omistaman jätehuoltoyhtiön LSJH:n järjestämäksi vaiheittain vuosien 2021–2026 aikana. Alueella sijaitsevien kiinteistöjen lietekaivojen tietoja selvitetään kiinteistöiltä kuljetusten yhteiskilpailutuksen onnistumiseksi ja lietepalveluiden varmistamiseksi asukkaille.

Kyselyllä selvitetään tyhjennettävien lietekaivojen ja lietteen kokonaismäärää. On tärkeää, että kaikki kyselyn saavat kiinteistöt vastaavat kyselyyn. Mitä tarkemmin määrät pystytään tässä vaiheessa määrittämään, sitä paremmin kilpailutus onnistuu ja voidaan varmistaa, että asukkaat saavat kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelun jatkossakin.

Vastata voi myös sähköisesti

LSJH:n kiinteistöille lähettämään kyselyyn voi vastata joko LSJH:n sähköisen asioinnin kautta osoitteessa www.lsjh.fi tai kiinteistöille postitettavalla paperisella lomakkeella. Apua kyselyn täyttämiseen saa kirjeen mukana tulevasta oppaasta tai LSJH:n asiakaspalvelusta, puh. 0200 47 470 (ma–pe klo 9–15) tai asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Asukkaat tilaavat lietekaivojen tyhjennyksen toistaiseksi itse suoraan kuljetusyrittäjältä kuten tähänkin saakka. LSJH tiedottaa asukkaita kiinteistökohtaisesti hyvissä ajoin, ennen kuin uuteen kuljetusjärjestelmään siirrytään. Keskitetysti kilpailutetun lietteiden keräyksen ja kuljetuksen on tarkoitus alkaa kaikissa LSJH:n toimialueen kunnissa siirtymäajan jälkeen vuosina 2021–2026.

Vaikka yksittäiselle asukkaalle jätevesilietteiden kuljetusta koskeva muutos on pieni, jätehuollon järjestäjälle 16:tta toimialueen kuntaa koskeva muutos on suuri. Siksi valmistelutyöt kuljetusten kilpailutuksen toteuttamiseksi on aloitettu siitä huolimatta, että jätehuoltolautakunnan päätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen. Lietekaivokysely lähetetään vuoden 2020 loppuun mennessä vaiheittain kunta kerrallaan kaikille LSJH:n toimialueella sijaitseville kiinteistöille, joita muutos koskee.

Vastaa lietekaivokyselyyn sähköisen asioinnin kautta. 

 

Lisätietoja:

Usein kysyttyjä kysymyksiä lietteiden keräyksestä.

Lietteiden keräys LSJH:n omistajakunnissa.

Lietteiden keräys haja-asutusalueella -esite.

Kuva: LSJH