Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Purkupiha Oy

Ympäristösihteeri antaa Purkupiha Oy:n melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta päätöksensä 11.10.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Päätös koskee betonin murskausta Ruskolla kiinteistöllä 704-406-1-450, osoitteessa Raikontie 3. Työt suoritetaan ilmoituksen mukaan 14.10.-21.11.2019 maanantaista torstaihin klo 07.00-18.00.

Päätös valitusosoituksineen on nähtävänä valitusaikana Ruskon kunnanviraston keskustoimistossa, Vanhatie 5, Rusko. Valitusaika on 14.10.-12.11.2019.

Valitus on tehtävä Vaasan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 12.11.2019.

Tämä kuulutus on nähtävänä Ruskon kunnan ilmoitustaululla 10.10.-12.11.2019

Mynämäellä 9.10.2019

Ympäristönsuojelu