Fölin koulumatkatuki info.

Hae koulumatkatukea

Lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva voi hakea koulumatkatukea päivittäisten koulumatkojensa kustannuksiin. Föli-alueella eli Turussa, Kaarinassa, Liedossa, Raisiossa, Ruskolla ja Naantalissa tukea saa, jos koulumatka on yhteen suuntaan yli 10 kilometriä.

Föli tarjoaa koulumatkatukea hakevalle 30 päivän kauden maksutta. Normaalisti 30 päivän koulumatkatukikortin hinta on 36 euroa. Ilmaisen kuukauden saa yhden kerran lukuvuoden aikana.

Koulumatkatukea haetaan Kelan lomakkeella. Lomake jätetään oppilaitoksen kansliaan, josta oppilas saa ostotodistuksen Föli-korttia varten. Oppilaan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista, jotka vaikuttavat koulumatkatuen myöntämisen perusteisiin. Esimerkiksi jos lukuvuoden aikana oppilas muuttaa toiseen osoitteeseen ja koulumatka lyhenee alle 10 kilometriin, on asiasta ilmoitettava Kelaan ja Turun seudun joukkoliikennetoimistoon (joukkoliikenne(a)turku.fi).

Hyvä tietää koulumatkatuesta!

Föli-alueella nuorten liput ovat niin edulliset, että opiskelijan omavastuuraja ei ylity. Kela maksaa siksi tukea koulumatkojen liikenteen järjestäjälle. Koulumatkakustannusten laskenta perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen (14.6.2012/428). Kelan maksama tuki riippuu koulumatkan pituudesta, ja Kelalta laskutettava koulumatkatuki osoitetaan kuntien tuloksi opiskelijan kotikunnan mukaan. Käytännössä Kelan tuki auttaa siis kuntia järjestämään edullista joukkoliikennettä mm. opiskelijoiden tarpeisiin, ja siksi on toivottavaa, että kaikki tukeen oikeutetut hakisivat Kelan tuen.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 21.05.2014 §108 perustaa koulumatkatukikortin, jonka saaminen edellyttää opiskelua ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa. Koulumatkatukikortti on 30 päivän kausikortti ja sen hinta on 36 euroa.