Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on valmistellut ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaiset päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset ja päättänyt kokouksessaan 12.12.2019 asettaa luonnokset ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista nähtäville.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua luonnokseen ympäristönsuojelumääräyksistä ja antaa siitä mielipiteitä.

Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräysten luonnos perusteluineen pidetään nähtävillä 2.1.-14.2.2020 kunnanviraston keskustoimistossa (Vanhatie 5, Rusko) sekä kunnan kotisivuilla www.rusko.fi.

Ruskon kunta hankkii ympäristönsuojelupalvelut Mynämäen kunnalta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 14.2.2020 osoitteella Mynämäen kunta, ympäristönsuojelu, Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki tai sähköisesti osoitteeseen ymparistonsuojelu[at]mynamaki.fi.

Lisätietoja ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä antavat ympäristösihteerit Laura Ahtiainen puh. 040 135 4516 ja Katja Holttinen puh. 040 135 4515.

Rusko 23.12.2019

Rakennus- ja ympäristölautakunta