Kunnan vaakuna logolla.

Tulorekisteritietojen käyttö varhaiskasvatusmaksujen käsittelyssä

Ruskon kunta on alkanut saada tulorekisteristä palkkatietoja 1.1.2020 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämistä varten. Ruskon kunnan varhaiskasvatuksessa tulorekisteriä käytetään kuitenkin vain tarvittaessa tarkentavien tietojen hankkimiseen. Perheiden on edelleen itse ilmoitettava / toimitettava tulotiedot varhaiskasvatustoimistoon. Varhaiskasvatusmaksulaki ei ole tältä osin muuttunut.

Perheella on kuitenkin jatkossa mahdollisuus ilmoittaa Ruskon kunnan varhaiskasvatukseen, että kaikki tulotiedot löytyvät tulorekisteristä. Tällaisen ilmoituksen perusteella tiedot varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämiseksi voidaan katsoa tulorekisteristä (vain palkkatulot). Huom! Tulorekisteristä ei siis vielä saa kaikkia tulotietoja, esimerkiksi seuraavat tiedot eivät löydy tulorekisteristä: yrittäjän tuloselvitys, pääoma-, korko- ja osinkotulot, elatustuki, vakuutusyhtiön maksama kuntoutustuki, eläketulot, koulutus- ja apurahat sekä työttömyyskassojen maksamat työttömyysetuudet.

Huoltajien on jatkossakin aina ilmoitettava varhaiskasvatuksen asiakasmaksusihteereille tulotietojen olennaisesta muuttumisesta.

Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä

Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä edellyttää, että työnantaja on ilmoittanut tiedot tulorekisteriin. Tulorekisteriin on tallennettu tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeasti tai eritellysti. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan vain yhteissummana, mutta työnantaja voi eritellä palkanosat myös tarkemmin. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja esimerkiksi palkan ansaintakausista.

Lue lisää tulorekisteristä:
Tulorekisterin verkkosivusto (vero.fi/tulorekisteri)