Kunnan vaakuna logolla.

Esiopetuksen järjestäminen ja esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuonna 2020 – 2021

Huoltajien tulee huolehtia siitä, että lapsi osallistuu oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen. Esiopetus voi olla kunnan järjestämää tai muuta esiopetukselle asetetut tavoitteet täyttävää toimintaa.

Ruskon kunnassa järjestetään esiopetusta oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna koko ikäluokalle lukuvuonna 2020 – 2021 seuraavasti:

Esiopetusta järjestetään osana varhaiskasvatustoimintaa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisena toimintana. Toiminnasta vastaavana viranhaltijana toimii varhaiskasvatusjohtaja, joka vastaa esiopetustoiminnan käytännön järjestelyistä sekä päättää oppilaaksi ottamisesta. Esiopetus sekä siihen liittyvät ateriat ovat oppilaalle maksuttomia.

Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen maksu.

Maksuton koulukuljetusetuus määräytyy perusopetuslain 32 § mukaisesti ja koskee pelkästään esiopetukseen osallistuvia, joiden koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Koulukuljetusta varten täytetään hakemus ensisijaisesti Wilman kautta (Hakemukset- ja päätökset -välilehti). Tarvittaessa hakemuksen voi tehdä paperilomakkeella, joka löytyy kunnan nettisivuilta www.rusko.fi kohdasta Kunta- ja päätöksenteko / Lomakkeet / Varhaiskasvatus, hakemus esikoululaisen kuljetuksen järjestämiseksi.

Esiopetusta annetaan lainsäädännön edellyttämät 700 tuntia vuodessa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vahvistaman opetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetuspaikat ovat Hiidenvainion päiväkoti, Laukolan päiväkoti, Karhukallion päiväkodin luontoryhmä ja Luontopäiväkoti Apila (Norlandia päiväkodit). Esiopetusta järjestetään edellä mainituissa paikoissa, mikäli esiopetuksen järjestämiseksi tarvittavat edellytykset täyttyvät.

Ryhmäjaot sekä opetuspaikat ilmoitetaan huoltajille heti kun opetukseen osallistuvien määrä ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tarve on selvillä. Esiopetuksen antamisessa noudatetaan pääsääntöisesti koulujen lukuvuoden työpäiviä. Työpäivän pituus ei ylitä neljää tuntia. Päiväkodeissa opetusajankohdat integroidaan varhaiskasvatustoimintaan. Työpäivistä sekä kellonajoista ilmoitetaan tarkemmin lähempänä lukuvuoden alkamisajankohtaa.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan 24.2. – 8.3.2020:

Huoltajan tulee ilmoittaa lapsen osallistuminen esiopetukseen ensisijaisesti sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Sähköinen esiopetukseen ilmoittautumislomake: https://sote.easiointi.fi/fi/web/rusko-vaka (vahva tunnistautuminen). Em. ilmoittautuminen koskee myös Luontopäiväkoti Apilaa.

Mikäli sähköinen tunnistautuminen ei ole mahdollista, voi esiopetukseen ilmoittautumisen tehdä paperilomakkeella (myös Luontopäiväkoti Apila). Lomakkeita on saatavilla päiväkodeista ja kunnanvirastosta sekä kunnan nettisivuilta kohdasta Kunta- ja päätöksenteko / Lomakkeet / Varhaiskasvatus, ilmoittautuminen esiopetukseen.

Paperinen ilmoittautumislomake palautetaan päiväkotiin tai kunnanvirastoon (Vanhatie 5, 21290 Rusko). Ilmoittautuminen tulee tehdä su 8.3.2020 mennessä.

Lisätietoja: vs. varhaiskasvatusjohtaja Maarit Ketola, puh. 044 4333 580

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta