Kunnan vaakuna logolla.

Ruskon kunnan Turun koulusopimusten mukaisten koululaiskuljetusten kilpailutus

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISTEN KOULULAISKULJETUSTEN KILPAILUTUS

Ruskon kunta /opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta järjestää tarjouskilpailun koskien Turun koulu-sopimusten mukaisten ruotsinkielisten ja erityiskouluja käyvien oppilaiden koululaiskuljetusten toteuttamista 12.08.2020 – 04.06.2022 välisenä aikana. Kunta varaa mahdollisuuden neuvotella samansisältöisen kahden vuoden jatkosopimuksen tämän tarjouskilpailun voittajan kanssa ilman uutta tarjouskilpailua. Mahdollinen uusi sopimus on tehtävä ko. sopimuksen päättyessä.

Kilpailutuksen perusteella valitaan se tarjous, joka johtaa ostajalle kokonaistaloudellisesti edullisempaan lopputulokseen.

Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöasiakirjan ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjouksen tulee sisältää vaadittavat tiedot ja selvitykset. Tarjous tulee olla voimassa 12.08.2020 saakka.

Ruskon kunta pidättää tarjouskilpailutuksen yhteydessä oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, mikäli tarjoukset ylittävät olennaisesti tarkoitukseen varatut määrärahat, olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet ja hankinta osoittautuu tarpeettomaksi tai tarjoushinta on niin alhainen, että on ilmeistä ettei hankintaa myyjän taloudelliset edellytykset huomioon ottaen voida tarjouksen mukaisesti täyttää. Ruskon kunta voi tarvittaessa siirtyä suorahankintaan, jos edellä esitetyt hylkäysperusteet täyttyvät. Hankintapäätös syntyy erillisellä hankintasopimuksella.

Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat ovat tilattavissa tai noudettavissa 10.2.2020 lähtien osoitteesta:
Ruskon kunta /koulutoimisto
Talkootie 5
21290 Rusko
sähköposti: koulusihteerit@rusko.fi
puh. 044-4393630

Asiakirjat ovat saatavissa myös Ruskon kunnan internet-sivuilta. ja nähtävillä julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAn sivuilla osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

Tarjoukset tulee toimittaa kirjallisesti suljetussa kirjekuoressa (hintatiedot vielä omaan suljettuun kuoreensa) 20.3.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Ruskon kunta / koulutoimisto
Talkootie 5
21290 Rusko

Kuoreen merkittävä tunnus ”TURUN SUUNNAN KOULUKULJETUSTARJOUS”. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Saapuneita tarjousasiakirjoja ja niiden liitteitä ei palauteta. Katso tarkemmat ohjeet tarjouspyyntöasiakirjasta ja sen liitteistä.

RUSKON OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA