Ruskon kunnan vuoden 2019 kulttuuristipendi

Ruskon kunta julistaa haettavaksi kulttuuristipendin vuotta 2019 koskien. Suuruudeltaan 400 € stipendi myönnetään hakemuksesta taiteellisten ansioiden perusteella seuraavin edellytyksin:

– Ruskon kunnan Kulttuuristipendin tarkoituksena on ensisijaisesti kannustaa kulttuurin harrastamiseen sekä korvata kulttuuritoiminnasta aiheutuvia kustannuksia sekä olla tunnustuksena siitä myönteisen julkisuuden aikaansaamisesta, jota stipendin saaja on hankkinut kotipaikkakunnalleen.

– Stipendi voidaan myöntää harkinnan mukaan myös työryhmälle tai harrastajaryhmälle. Stipendin saaneella ryhmällä on oltava yhteys Ruskon kuntaan. Ryhmän jäsenet voivat hakea stipendiä myös yksilöinä.

– Kulttuuristipendi on haettavissa edellisen vuoden saavutuksista 19.3. mennessä hyvinvointilautakunnalta. Stipendin saajan on oltava henkikirjoilla Ruskolla 1.1. sinä vuonna, jota koskien stipendi myönnetään.

Stipendejä haetaan siihen erikseen osoitetulla hakulomakkeella, joita on saatavissa netistä Ruskon kunnan kotisivuilta osoitteesta www.rusko.fi/lomakkeet sekä Ruskon pää- ja lähikirjastosta. Stipendisääntö nähtävillä osoitteessa www.rusko.fi/sisalto/julkaisut-ja-tiedotteet. Lomake ansioluetteloineen ja muine liitteineen osoitetaan hyvinvointilautakunnalle ja postitetaan osoitteella: Ruskon kunta, Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, Vanhatie 4, 21290 Rusko. Hakemusten tulee olla perillä 19.3.2020 klo 15.30 mennessä. Lisätietoja antaa Nina Sallinen, p. 044 4333 666, s-posti: nina.sallinen@rusko.fi ja 2.3.2020 alkaen Jari Hjelm, p. 044 4333 671, s-posti: jari.hjelm@rusko.fi.

Ruskon kulttuuripalvelut