Kokousnuija

Ruskon kunnanvaltuusto kokoontuu 24.2.2020

Ruskon kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnantalolla maanantaina 24.2.2020 klo 18.30 alkaen.

Kokouksen esityslista on luettavissa Ruskon kunnan verkkosivuilla perjantaina 21.2.2020. Kokouksen pöytäkirja
pidetään nähtävänä Ruskon kunnan verkkosivuilla ja Ruskon kunnanvirastossa perjantaina 28.2.2020.

Ruskolla 7.2.2020
ANTTI MATTILA
valtuuston puheenjohtaja