Kuvassa "Onni asuu Ruskolla" ja pieni lapsi.

Sinulle kuntalainen

Varsin leudon talven kääntyessä kohti kevättä, saat luettavaksesi järjestyksessään toisen Digisulka -verkkolehden. Kunnan tarjoamien palveluiden lisäksi olemme koonneet Digisulkaan vinkkejä erilaisista harrastusmahdollisuuksista, mukavasta tekemisestä ja arjen aktiviteeteistä.

Tiedotteet:

Uskomme, että alkanut vuosi tulee olemaan talouden kannalta viime vuotta parempi. Ruskon kunnan tilinpäätös viime vuodelta jää alijäämäiseksi. Tämä johtuu verotuksen rytmimuutoksesta, josta ei verouudistuksen yhteydessä informoitu kuntia riittävästi. Lähes kaikki kunnat ovat saman tilanteen edessä tilinpäätöksen osalta. Tilanne korjaantunee kuitenkin jo tänä ja tulevina vuosina.

Kunnan investointien määrä on n. 1,6 miljoonaa euroa, jota voidaan pitää varsin maltillisena. Kunnallisteknisten rakentamisten ohella merkittävänä rakennuskohteena tulee lähitulevaisuudessa olemaan Maunun koulun laajennus ja perusparannus, johon tälle vuodelle varattiin suunnittelumääräraha. Hankkeessa on tärkeää huomioida oikea mitoitus, jolla varmistetaan tärkeimmät tarpeet ja vältytään ylimitoitukselta.

Ylipäätään kuntien palvelusuunnittelussa ja rakennushankkeissa tulisi huomioida uusimpia väestöennusteita, joiden mukaan lasten määrä varhaiskasvatuksen ja alakouluikäisten osalta pienenee ja vanhempien ikäluokkien osalta kasvaa 2030 luvulle siirryttäessä. Ruskolla luvut eivät ole niin dramaattisia, kuin ehkä jossain muualla. Selvää kuitenkin on, että Maunun kouluun tarvitaan lisää opetustiloja ja päivähoidon osalta tulee ratkaista toiminnan kehittäminen oman tai yksityisen palvelutarjonnan osalta.

Sosiaali- ja terveydenhuolto on myös vakiinnuttanut omat toimintamuotonsa runsaan kymmenen vuoden aikana. Alun haasteet on saatu ratkaistua ja kuntalaiset ovat olleet tyytyväisiä palvelutarjontaan. Viime aikoina keskustelua ovat herättäneet laboratoriopalvelut. Tähän on löytymässä positiivinen ratkaisu, sillä Ruskon terveysasema siirtyy lähitulevaisuudessa osaksi TYKSlab-järjestelmää. Raision kanssa solmittua yhteistoimintasopimusta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä tulisi uudistaa.

Seudullisen joukkoliikenteen eli Fölin osalta Ruskon matkustajamäärät ovat vähentyneet. Syy johtunee ensisijaisesti Toriparkin rakennustöistä, joiden vuoksi bussit jäävät Puutorille ja Turusta Myllyn suuntaan alkaneesta vuorolinjasta. Näiden haasteiden osalta pyrimme vaikuttamaan aktiivisesti joukkoliikenneviranomaiseen.

Kaavoitus ei ole vielä edennyt viime vuonna hankittujen runsaan 50 hehtaarin osalta kuin pohjakartan laatimiseen. Kunnan tonttimyyntiä edistää kuitenkin tänä vuonna Päällistönmäkeen valmistuvat seitsemän tonttia ja valtuuston käsittelyssä helmikuussa olevat viisi kunnallisteknisesti valmista tonttia. Myös Valkia-
vuoren rakentamista saatetaan eteenpäin.

Kuntalaisiin kohdistuvia merkittäviä toimenpiteitä ovat myös mm. seuraavat talousarvioon sisältyvät asiat: Nummilammen virkistysalueen peruskunnostus, teknisen sektorin varastotilojen sekä Ruskon urheilukentän huoltorakennuksen uusimisen suunnittelu + aloittaminen, Vahdon katuvalaistuksen parantaminen, kirjastojen kalustuksen uusiminen sekä uusien iPad-laitteiden hankinta koululaisille.

Kehitämme uusia asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden muotoja kuntalaisille. Haluamme edistää parhaalla mahdollisella tavalla kuntalaisten hyvinvointia. Toivomme, että olet aktiivisesti mukana ja meihin yhteydessä.

Toivon hyvää ja virikkeellistä alkanutta vuotta kaikille kuntalaisille.

Kunnanjohtaja Kari Lehtinen.

Kari Lehtinen
Kunnanjohtaja