Päivittyvä tiedote Teknisten palveluiden toiminnasta

Päivitetty 9.6.2020 klo 11.30

Ruskon kunnan teknisten palveluiden toiminta koronaviruksen aikana

Ruskon kunnan teknisten palveluiden toimintaa ylläpidetään Valtioneuvoston päätösten mukaisesti siinä laajuudessa kuin vallitsevissa olosuhteissa on tällä hetkellä mahdollista. Koronavirusepidemian etenemisen aikana palveluiden supistumiset ovat mahdollisia, mutta kaikki elintärkeät toiminnot pystytään ylläpitämään myös näissä poikkeusolosuhteissa. Toistaiseksi kaikki toimistoajat ovat peruttu, yhteydenpito tapahtuu puhelimitse taikka sähköpostitse. Ohessa tarkemmin selvitys tämän hetkisistä palveluista.

Vesihuoltopalvelut

  • Vesihuoltopalvelut toimivat normaalisti kaikkien määräysten mukaisesti. Talousveden jakelu sekä jäteveden poisjohtaminen varmistetaan myös tilanteissa, jossa epidemia leviää hyvin laajaksi. Kiireettömät työt siirretään tarvittaessa eteenpäin.

Kiinteistöpalvelut

  • Kiinteistöpalvelut toimivat toistaiseksi normaalisti koko kunnan alueella. Vanhusten palveluasunnoissa tehdään vain pakolliset turvallisuuteen liittyvät työt.

Rakennuslupapalvelut

  • Rakennus- ja toimenpidelupa-asiat hoidetaan nykykäytännön mukaisesti Lupapiste.fi – palvelun kautta. Rakennustarkastaja ei pidä toimistoaikoja, vaan yhteydenpito tapahtuu puhelimitse taikka sähköpostitse. Katselmukset hoidetaan keskitetysti tiettyinä etukäteen sovittuina ajankohtina.

Ruokapalvelut

  • Ruokapalvelut valmistavat ruuat normaalisti palvelutaloille, ateriapalveluasiakkaille koteihin, päivähoitoon, esiopetukseen, koulun lähiopetuksessa oleville oppilaille ja kunnan henkilökunnalle. Ikäihmisten ruokailut Maunun koulun ja Jokikummun ruokasaleissa on lopetettu toistaiseksi, kyseinen palvelu on korvattu mahdollisuudella noutaa ruoka kotiin normaaleja ruokailuja vastaavana aikana. Ruokasalien ulko-ovissa on ohjeet ja puhelinnumero annosten tilaamiseen. Elintarvikkeiden saatavuus on normaalia suppeampi, mutta raaka-aineita saadaan riittävästi.

Siivouspalvelut

  • Kunnan kiinteistöt siivotaan normaalisti Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti niissä kiinteistöissä, joissa on toimintaa. Siivoustarvikkeiden saatavuus on pysynyt toistaiseksi hyvänä. Siivouspalvelut toteuttaa tehostettua siivousta kunnan kiinteistöissä.

Teknisten palveluiden tärkein päämäärä on turvata ne kaikki elintärkeät toiminnot, joilla turvataan arjen mahdollisimman sujuva jatkuminen myös näissä lievennetyissä poikkeusolosuhteissa.