Avustusinfo yhdistyksille ja järjestöille

Ruskon kunta järjestää infotilaisuuden ma 4.5. klo 17.00–18.30 yhdistyksille ja järjestöille avustusten hakemista varten.

Kunnan hyvinvointilautakunta on julistanut haettavaksi yhdistysten toiminta-avustukset sekä erillisen projektiavustuksen koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Lue lisää asiasta: https://rusko.fi/2020/04/yhdistyksille-avustuksia-poikkeusoloihin-ja-perustoimintaan/ ja hae avustusta: https://rusko.fi/vapaa-aika-ja-hyvinvointi/avustukset/

Infotilaisuus toteutetaan Teams-palaverina, joten liity halutessasi tapaamiseen oheisesta linkistä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQxOGM2NDMtM2FhYi00M2YxLWJmN2YtNWRiODk1NGIzMTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca9c57c0-29b3-4392-933a-ce100eb3ec49%22%2c%22Oid%22%3a%22fc8b0df7-cbba-4582-8c09-f1c311e57c79%22%7d

Tervetuloa!

Hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen, p. 044 4333 523

Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Jari Hjelm, p. 044 4333 671

Liikuntapalveluvastaava Erkki Korpela, p. 044 4333 669