Yhdistyksille avustuksia poikkeusoloihin ja perustoimintaan

Ruskon kunnan hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi yhdistysten toiminta-avustukset sekä erillisen projektiavustuksen koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.

Epäasialliseen kohteluun puuttumista edellytetään

Perus- eli toiminta-avustukset ovat tarkoitettu liikuntaan, kulttuuriin ja nuorisoon liittyvään toimintaan sekä muuhun yhdistysten perustoimintaan. Avustusten hakuaika on 20.4. – 29.5.2020 ja sitä haetaan ensisijaisesti verkossa.

Toiminta-avustusten myöntämisen edellytyksiä on tarkennettu niin, että liikuntaharrastustoimintaa järjestävien yhdistysten tulee ottaa toiminnassaan systemaattisesti käyttöön ohjeet loukkaavan kohtelun, kiusaamisen ja häirinnän vastaiseen työhön. Ruskon kunta tiedottaa erikseen yhdistyksiä näistä teemoista järjestettävästä koulutuksesta.

Projektiavustusta poikkeusoloihin

Perinteisten toiminta-avustusten lisäksi kaikki ruskolaiset rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea harkinnanvaraista projektiavustusta idean tai palvelun toteuttamiseksi. Projektiavustusta voi hakea ja sitä myönnetään poikkeustilan ajan viikoittain.

Vallitsevan koronaepidemian ja sen aiheuttamien rajoitusten vuoksi normaali toiminta useimmissa yhdistyksissä ja järjestöissä on estynyt. Poikkeustilan vuoksi myös eri väestöryhmien hyvinvoinnin edistämiselle on keksittävä uusia muotoja.

Jaettavalla poikkeusolojen projektiavustuksella pyritäänkin tukemaan sellaista toimintaa, joka edistää kuntalaisten hyvinvointia myös vallitsevista rajoituksista huolimatta. Avustusta voi hakea esimerkiksi virtuaaliseen toimintaan, poikkeusrajoitukset huomioiviin tapahtumiin ja etätekemiseen tai muuhun palveluun, joka luo kohtaamisia, edistää terveitä elämäntapoja, vuorovaikutusta ja osallisuutta, vähentää yksinäisyyttä sekä parantaa eristyksissä asuvien elämänlaatua.

Lue lisää ja hae avustusta: https://rusko.fi/vapaa-aika-ja-hyvinvointi/avustukset/

Lisätietoa toiminta- ja projektiavustuksista:

  • hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen 044 4333 523
  • kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Jari Hjelm 044 4333 671