Perusopetuksen koronaohjeistus

Uudet koronaohjeet koululaisille

httpsthl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/laps et-ja-koronavirus

Alla olevassa tarkentuneet/muuttuneet kohdat tummennettu ja alleviivattu.

Miten toimitaan, kun lapselle tulee koronavirukseen sopivia oireita?

Kun huoltaja toteaa, että lapsella on koronavirukseen sopivia oireita, lapsi ei saa mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen.

Lapsi pitää viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita.

Erityisen tärkeää on viedä lieväoireinenkin lapsi testiin viiveettä, jos hän tai joku perheenjäsenistä on altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle tai on matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vuorokauden aikana

 • Alle kouluikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää ilman testaamista. Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä varhaiskasvatukseen.  Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan varhaiskasvatukseen voi palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen. Jos oireet jatkuvat, olisi hyvä selvittää, johtuvatko ne koronainfektiosta.
 • Kouluikäiset sairastavat vähemmän kuin pienemmät lapset, ja koronavirusinfektion todennäköisyys on heillä siksi suurempi.  Koronatesti on aina aiheellinen, jos kouluikäisellä lapsella tai nuorella on koronavirukseen sopivia oireita.     
 • Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa vuotaa ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.

Miten toimitaan testauksen jälkeen?

Jos testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.

Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vuorokauden aikana.

Jos samassa perheessä lapset ja aikuiset ovat sairastuneet samaan aikaan ja aikuisen testitulos on negatiivinen, lapsia ei tarvitse testata. Jos vain lapsilla on oireita, riittää että yksi lapsi testataan. Oireisten nuorten ja aikuisten pitäisi kuitenkin aina mennä testiin, vaikka lapsen testitulos olisi negatiivinen.

Jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, kunhan oirekuva pysyy samanlaisena.

 

Poikkeusjärjestelyt syksy 2020

Olemme yhdessä terveydenhuollon viranomaisten kanssa laatineet Maunun kouluun seuraavan suunnitelman:

 • Kaikki 9.-luokkalaiset opiskelevat etäopetuksessa 1.9 – 11.9. asti.
 • 7.-luokkalaiset opiskelevat etäopetuksessa viikon 38
 • 8.-luokkalaiset opiskelevat etäopetuksessa viikon 39
 • Tarvittaessa tästä jatketaan vuoroviikoin siten, että viikon 40 ysit, vko 41 seiskat, viikon 42 on syysloma, viikon 43 kasit jne.

Tämän hetken tiedon mukaan nämä järjestelyt ovat riittävät. Kaikkien oppilaiden on kuitenkin syytä ottaa kaikki koulukirjat ja päätelaite mukaan kotiin. Tarvikkeita ei kannata säilyttää koulussa, vaan kotona.

Kuvatulla vuorottelulla saamme koulussa tiloja väljennettyä. Kotiopiskelu on kuitenkin työtä ja koska tilanne saattaa jatkua pitkäänkin, pitää oppilaiden hoitaa kaikki koulutyönsä huolella.

Ruskon koulujen yhteiset opettajat pysyvät yhdessä yksikössä, joten opettajasiirtoja ei koulujen välillä tapahdu.

Huomatkaa vielä: Karanteenissa ovat ainoastaan ne oppilaat ja opettajat, joihin terveydenhuolto on yhteydessä. Koulu ei voi määrätä ketään karanteeniin, vaan sen tekee aina terveydenhuollon viranomainen. Tällä hetkellä karanteenissa ovat yhden luokan kaikki oppilaat, toiselta luokalta n. puolet ja näiden lisäksi muutama muu oppilas kahdelta muulta ysiluokalta.

Karanteeniin liittyviä ohjeita löytyy linkistä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/karanteeni-eristys-ja-karanteenia-vastaavat-olosuhteet

Mikäli huoltaja haluaa, että oma lapsi opiskelee (muussa kuin yllä esitetyssä) etäopetuksessa, tulee sitä varten anoa luvallista poissaoloa Wilman hakemusten kautta. Anotut poikkeuspoissaolot myöntää koulun rehtori.

Ruokapalvelupäällikkö tiedottaa erillisellä viestillä etäopiskelijoiden kouluruokailusta.

Yleiset ohjeet

Lukuvuosi 2020-2021 käynnistyy keskiviikkona 12.8.2020. Korona-uhasta johtuen joudumme varautumaan tietyillä erityisjärjestelyillä alkavaan koulutyöhön.

 1. Oppilas ei voi osallistua lähiopetukseen, mikäli hänellä on normaalista poikkeavia hengitystieoireita.
 2. Kouluissa noudatetaan poikkeuksellisen tarkkaa käsihygieniaa.
 3. Pidetään mahdollisuuksien mukaan kiinni 1-2 metrin suositellusta turvaetäisyydestä muihin ihmisiin.
 4. Kouluruokailua porrastetaan, niin että ruokalassa pystytään aterioimaan riittävän etäällä muista. Alakouluissa ruokailu tapahtuu pääsääntöisesti oppilaan omassa luokassa. Yläkoulussa ruokaillaan luokka-asteittain, muu osa ruokatunnista vietetään ulkovälituntina.
 5. Korostettua tartuntapintojen siivousta jatketaan.
 6. Kouluilla normaalioloissa järjestettävät tapahtumat (esim. vanhempainillat) pyritään järjestämään poikkeusjärjestelyin. Suuria koko koulun massatapahtumia ei toistaiseksi järjestetä.

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873

Ulkoministeriön ohjeistuksen mukaan tarpeetonta ulkomaanmatkailua on syytä välttää.

Valtioneuvoston ohjeistuksen mukaan riskimaista tulevat matkustajat voidaan määrätä kahden viikon karanteeniin.
Riskimaihin luetaan kaikki ne maat, joita ei ole erikseen luokiteltu turvallisiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on päivittänyt 8.8.2020 omaehtoista karanteenia koskevan ohjeensa. Muutoksia tehtiin töissä käymiseen sekä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen osallistumiseen.

Ohjeessa suositellaan, että omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen. Myös perusopetuksessa olevan lapsen kohdalla suositellaan kotiin jäämistä ja sopimista opetuksen järjestäjän kanssa erityisistä opetusjärjestelyistä. Ohje kokonaisuudessaan löytyy täältä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia