Ruskon Vahdon kunnanosan osayleiskaavaehdotus

Ruskon Vahdon kunnanosan toinen kaavaehdotus on MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 17.8 – 18.9.2020. Yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen. Kaava-alueeseen kuuluu koko Vahdon kunnanosa.

Yleiskaavaehdotus asiakirjoineen on nähtävillä kunnantalon aulassa (Vanhatie 5, 21290 Rusko) viraston aukioloaikoina. Kaavaehdotukseen ja asiakirjoihin voi tutustua myös internetosoitteessa www.rusko.fi > kuulutukset / www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/rusko/vahto_oyk/ (Ehdotusvaihe 2017-2020). Epidemiatilanteesta johtuen suositellaan, että asiakirjoihin tutustutaan sähköisesti ja niitä koskevat kysymykset esitetään sähköpostilla tai puhelimitse. Jos nähtävilläolopaikkaa joudutaan rajoituksista johtuen muuttamaan, niin muutoksista tiedotetaan erikseen.

Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina Ruskon kunnanhallitukselle, ja ne on toimitettava Ruskon kunnantalolle (Vanhatie 5) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on rusko[at]rusko.fi ja osoite Ruskon kunta, Vanhatie 5, 21290 Rusko.

Lisätietoja:
Rakennustarkastaja Niko Paloposki
niko.paloposki[at]rusko.fi, 044 4333 552

Ruskolla 17.8.2020

Kunnanhallitus