Koronapandemiasta johtuvat linjaukset Ruskon kunnassa

Päivitetty 19.10.2020

Kasvomaskisuositus ja etätyö

Varsinais-Suomi on siirtynyt koronapandemian kiihtymisvaihteeseen. Koko Varsinais-Suomen alueella suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä 8.10.2020 alkaen kaikissa tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää tai 1-2 metrin turvaväliä noudattaa.

Ruskon kunta suosittelee kasvomaskien käyttöä THL:n sekä alueellisen koronaa ehkäisevän työryhmän suositusten mukaan 8.10.2020 lukien kaikissa kunnan kiinteistöissä asioitaessa.

Kunnan palvelut pyritään pitämään ennallaan, joten on tärkeää noudattaa kasvomaskisuositusta sekä huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä.

Ruskon kunta noudattaa etätyössä kansallisia suosituksia. Etätyön laajuudesta päättävät toimialat itsenäisesti.

Kokoontumisrajoitus

Yli 20 hengen sisätiloissa järjestettäviä yksityistilaisuuksia ei järjestetä kunnan tiloissa. Rajoitus ei koske harrastustoimintaa tai yleisötapahtumia, joissa pystytään noudattamaan hygieniaohjeita ja turvavälejä.

Kokoustilojen varaukset

Ruskon kunnanviraston tiloja ei varata ulkopuolisille 12.10.2020 alkaen.

Varhaiskasvatus

 • Päiväkotiin ja esiopetukseen tullaan vain terveinä.
 • Mikäli päiväkodin tai esiopetusyksikön toiminnassa tapahtuu pandemian vuoksi muutoksia, päiväkodin johtaja tiedottaa niistä erikseen. Lähtökohtaisesti kaikki päiväkodit ja esiopetus toimivat normaalisti.
 • Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa porrastetaan toimintaa ja hyödynnetään ulkotiloja siten, että samoissa sisätiloissa on mahdollisimman vähän henkilöitä samanaikaisesti.
 • Toistaiseksi emme järjestä isoja yhteistilaisuuksia kuten vanhempainiltoja tai juhlia –  nämä pyrimme toteuttamaan vaihtoehtoisin keinoin mm. etäyhteyksiä hyödyntämällä
 • Muun kuin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnan oleskelua yksiköissä tulee välttää. Päiväkodin johtaja ohjeistaa huoltajat tulo- ja hakutilanteita varten yksikkökohtaisesti. Päiväkodissa ja esiopetuksessa asioivia huoltajia ja muita vierailevia henkilöitä suositellaan käyttämään kasvomaskeja.
 • Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa todetaan jollakulla koronavirustartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain nojalla karanteeniin yleensä 14 vuorokaudeksi. Koronavirustartunnan saaneen on siten oltava pois varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta, tartuntatautilääkärin antamien ohjeiden mukaisesti, yleensä vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta.

Tärkeintä on kaikissa tilanteissa ja epidemiavaiheissa käsi- ja yskimishygieniasta sekä turvaväleistä huolehtiminen.

Perusopetus

 • Kouluun tullaan vain terveinä.
 • Mikäli koulujen toiminnassa tapahtuu pandemian vuoksi muutoksia, rehtori tiedottaa niistä erikseen. Ensisijaisesti opetus tapahtuu lähiopetuksena kaikissa kouluissa.
 • Toistaiseksi emme järjestä isoja yhteistilaisuuksia kuten vanhempainiltoja tai juhlia.  Nämä tilaisuudet pyrimme toteuttamaan vaihtoehtoisin keinoin mm. etäyhteyksiä hyödyntämällä.
 • Muun kuin koulun oman henkilökunnan vierailuja yksiköissä tulee välttää. Koulussa asioivia huoltajia ja muita vierailevia henkilöitä suositellaan käyttämään kasvomaskeja. Tämä on vahva suositus!
 • Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koulussa todetaan jollakulla koronavirustartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista ja altistuneet pitää jäljittää sekä asettaa tartuntatautilain nojalla karanteeniin yleensä 14 vuorokaudeksi. Koronavirustartunnan saaneen on siten oltava pois koulusta tartuntatautilääkärin antamien ohjeiden mukaisesti yleensä vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta.

Kirjasto

 • Kirjastoon tullessa ja sieltä lähtiessä suositellaan käsien desinfiointia. Käsidesi on sisäänkäynnissä
 • Kannustetaan maskien käyttöön ja turvaväleistä huolehtimiseen sekä palvelu- että omatoimiaikana
 • Suositellaan asioimaan tarkoituksenmukaisen ripeästi
 • Kirjastoon ei saa tulla, jos on lieviäkään sairastumiseen viittaavia oireita

Ruskotalon tilat​

 • yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi lokakuussa järjestää rajatuissa ulkotiloissa ja sisätiloissa, jos tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 21.9.2020 antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä; ylipäätään yleisötilaisuuksien järjestämisestä tulisi kuitenkin pidättäytyä koronatilanteen johdosta
 • Tapahtumaan ei saa tulla, jos on lieviäkään sairastumiseen viittaavia oireita
 • Osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen.
 • Tapahtumajärjestäjällä on velvollisuus seurata alueellista epidemiatilannetta ja tarvittaessa suositella kasvomaskien käyttöä THL:n maskisuosituksen mukaisesti, jos tilaisuudessa ei ole mahdollista välttää lähikontakteja koko tilaisuuden ajan
 • Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
 • Järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • Vastuu tiedottamisesta ja ohjeiden noudattamisesta on vuoron käyttäjällä

Nuorisotilat

 • Nuorisotiloihin tullessa ja sieltä lähtiessä suositellaan käsien desinfiointia. Käsidesi on sisäänkäynnissä
 • Kannustetaan maskien käyttöön (yli 15-vuotiailla) ja turvaväleistä huolehtimiseen
 • Nuorisotilaan ei saa tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita

Tekniset palvelut

Ruskon kunnan teknisten palveluiden toimintaa ylläpidetään Valtioneuvoston päätösten mukaisesti siinä laajuudessa kuin vallitsevissa olosuhteissa on tällä hetkellä mahdollista. Koronavirusepidemian etenemisen aikana palveluiden supistumiset ovat mahdollisia, mutta kaikki elintärkeät toiminnot pystytään ylläpitämään myös näissä poikkeusolosuhteissa. Ohessa tarkemmin selvitys tämän hetkisistä palveluista.

Vesihuoltopalvelut

 • Vesihuoltopalvelut toimivat normaalisti kaikkien määräysten mukaisesti. Talousveden jakelu sekä jäteveden poisjohtaminen varmistetaan myös tilanteissa, jossa epidemia leviää hyvin laajaksi. Kiireettömät työt siirretään tarvittaessa eteenpäin.

Kiinteistöpalvelut

 • Kiinteistöpalvelut toimivat toistaiseksi normaalisti koko kunnan alueella. Kiinteistöpalvelut pyrkii hoitamaan kaikki työt sellaisina aikoina kun kiinteistöjen käyttö on vähäisintä. Vanhusten palveluasunnoissa tehdään vain pakolliset turvallisuuteen liittyvät työt.

Rakennuslupapalvelut

 • Rakennus- ja toimenpidelupa-asiat hoidetaan nykykäytännön mukaisesti Lupapiste.fi – palvelun kautta. Rakennustarkastajan kanssa tarvittavat tapaamiset voi sopia etukäteen, yhteydenpito tapahtuu puhelimitse taikka sähköpostitse. Katselmukset hoidetaan keskitetysti tiettyinä etukäteen sovittuina ajankohtina.

Ruokapalvelut

 • Ruokapalvelut valmistavat ruuat normaalisti palvelutaloille, ateriapalveluasiakkaille koteihin, päivähoitoon, esiopetukseen, koulun lähiopetuksessa oleville oppilaille ja kunnan henkilökunnalle. Ikäihmisten ruokailut Maunun koulun ja Jokikummun ruokasaleissa lopetetaan 19.10., kyseinen palvelu on korvattu mahdollisuudella noutaa ruoka kotiin normaaleja ruokailuja vastaavana aikana. Ruokasalien ulko-ovissa on ohjeet ja puhelinnumero annosten tilaamiseen.

Siivouspalvelut

 • Kunnan kiinteistöt siivotaan normaalisti Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti niissä kiinteistöissä, joissa on toimintaa. Siivoustarvikkeiden saatavuus on pysynyt toistaiseksi hyvänä. Siivouspalvelut toteuttaa siivousta TTL:n ohjeistuksen mukaisesti.

Teknisten palveluiden tärkein päämäärä on turvata ne kaikki elintärkeät toiminnot, joilla turvataan arjen mahdollisimman sujuva jatkuminen myös näissä lievennetyissä poikkeusolosuhteissa.