Kuvassa teksti "Let your voice be heard".

Nuorisovaltuuston valinta vuodelle 2021

Hei sinä 13-17 vuotias ruskolainen nuori! Haluatko saada äänesi kuuluviin ja edistää nuorten oloja Ruskolla? Siinä tapauksessa lähde mukaan nuorisovaltuustoon! Nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä, joka

  • välittää nuorten mielipiteitä kunnan päättäjille
  • pyrkii lisäämään nuorten viihtyvyyttä omassa kotikunnassaan
  • voi mm. tehdä aloitteita ja kannanottoja päätöksentekoon sekä järjestää toimintaa nuorille
  • edustaa kotikuntaansa ja tämän nuoria

Nuorisovaltuusto vuodeksi 2021 valitaan yleiskokouksessa Ruskotalon nuorisotilalla (Talkootie 3) maanantaina 30.11. klo 18. Kokouksessa ehdolle voivat asettua vaalivuonna 2020 13-17 vuotiaat ruskolaiset nuoret. Jos ehdokkaita ilmoittautuu alle 10, tulevat kaikki suoraan valituiksi. Jos ehdokkaita on yli 10, järjestetään kokouksessa suljettu lippuäänestys. Tällöin äänioikeus on kaikilla vaalivuonna 13–17 vuotta täyttävillä ruskolaisilla. Jos et pääse paikalle kokoukseen, voit asettua ehdolle ilmoittautumalla etukäteen Paulalle tai Johannekselle tai tällä lomakkeella

Lisätiedot: nuorisopalveluvastaava Paula Mickelsson, p. 044 4333 676, etunimi.sukunimi@rusko.fi