Kunnan vaakuna logolla.

Varhaiskasvatuksen tiedote koskien kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on tehnyt päätöksen (§ 129) 3.11.2020 kokouksessaan Kelan kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisien määristä 1.8.2021 alkaen. Päätös erityisesti yksityisen päiväkotihoidon tuen kuntalisästä on aiheuttanut huolta ja hämmennystä yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän piirissä olevissa perheissä.

Asian valmistelussa varhaiskasvatusjohtaja on tehnyt yhteistyötä niin yksityisten perhepäivähoitajien kuin myös Ruskolla toimivan yksityisen päiväkodin Norlandia Apilan maajohtaja Miia Kollinin kanssa ja myös lautakunnan päätös on annettu tuoreeltaan tiedoksi yksityisille palveluntuottajille.

Elokuusta 2021 alkaen yksityisen päiväkotihoidon tukimuotona tulee olemaan palveluseteli, joka on Ruskolla otettu käyttöön jo vuonna 2019. Kuntalaiset ovat näin ollen tasa-arvoisessa asemassa, koska kunnallisen varhaiskasvatuksen ja palvelusetelin osalta asiakasmaksut määräytyvät samoin perustein ja ovat samansuuruiset. Yksityisen perhepäivähoidon osalta yksityisen hoidon tuen kuntalisä pienenee elokuussa 2021 100e/lapsi/kk ja mahdolliset vaikutukset asiakkailta perittäviin maksuihin ovat perhepäivähoitajien itsensä päätettävissä.

Ruskon kunnassa tulosidonnaisen lapsikohtaisen palvelusetelin arvo päiväkotitoiminnassa määräytyy opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan määrittelemän suurimman arvon mukaan. Suurimman arvon eli ”kattohinnan” määrittelyperusteena käytetään 3 – 6 vuotiaan lapsen kokoaikaisen, vähintään keskimäärin 35 tuntia viikossa, hintaa. Varhaiskasvatuksen palveluseteli on tulosidonnainen ja sen kattohinnaksi 1.8.2019 alkaen on vahvistettu 830,00 euroa (yli 3-vuotias, kokoaikainen, 35 h/vko tai enemmän). Palvelusetelin kattohinnan osalta seuraava indeksitarkistuksen ajankohta on keväällä 2021.

Norlandia Apilassa tällä hetkellä voimassa olevat palvelusetelihinnat täysillä tuntimäärillä ovat yli 3-vuotiaalla 830e/kk ja alle 3-vuotiaalla 1253,30e/kk, jotka ovat samansuuruiset kuin Ruskon kunnan määrittelemät kattohinnat. Palvelusetelin arvo on euromäärä, joka saadaan, kun palvelusetelin enimmäisarvosta (kunnan määrittämä kattohinta) vähennetään lapsen hoitomaksu (maksu jonka lapsi maksaisi kunnallisessa varhaiskasvatuksessa), joka määräytyy mm. perheen tulojen ja perhekoon mukaan. Norlandia Apila ei peri asiakkailta lisämaksua. Tällä hetkellä palveluseteliä käyttävien asiakkaiden keskimääräinen asiakasmaksu/kk on 109e/kk.

Lapsen hoitomaksun määrittämisessä noudatetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Ruskon kunta siis määrittelee kullekin lapselle palvelustelin arvon, joka saadaan vähentämällä palvelusetelin enimmäisarvosta (kunnan määrittämä kattohinta) perheen maksettavaksi kuuluvan omavastuuosuuden (määrä jonka perhe maksaisi kunnallisessa varhaiskasvatuksessa).

Norlandia päiväkodit tiedottaa asiakkaitaan vielä omalta osaltaan asiaan liittyen 20.11.2020.

Ruskolla 20.11.2020
Kaisa Mattila, varhaiskasvatusjohtaja

Lisätietoja antaa allekirjoittanut
kaisa.mattila@rusko.fi tai p. 044 4333 573