Lapset leikkimässä pihalla.

Karhukallion päiväkoti palkittu lasten ja nuorten liikkumisen edistämisestä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on palkinnut ruskolaisen Karhukallion päiväkodin esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä – päiväkoti on vastaanottanut palkinnon 16.12.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yhteistyössä Opetushallituksen ja aluehallintovirastojen kanssa palkintoja esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä. Aiemmin palkintoja on myönnetty kunnille Liikkuva koulu -toiminnasta ja oppilaitoksille liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamisesta. Vuonna 2020 palkitaan ensimmäistä kertaa myös varhaiskasvatusyksikkö. Palkitsemisella halutaan kannustaa toimijoita laadukkaan työn tekemiseen ja tuoda esiin ansiokasta työtä.

Palkinnoilla halutaan kiinnittää huomiota toimintaan, jossa edistetään rohkeasti, määrätietoisesti ja innovatiivisesti kunkin kohderyhmän fyysistä aktiivisuutta, liikuntaa sekä hyvinvoivaa ja liikunnallista elämäntapaa ja toimintakulttuuria.

Valintakriteerit:

  • Liikkumisen edistäminen on suunnitelmallista ja organisoitua ja se näkyy yksikön toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa.
  • Toimintaa toteutetaan varhaiskasvatusyksikön omista lähtökohdista, ja lapsilla on aktiivinen rooli toiminnan toteutuksessa.
  • Toimintaa kehitetään johdonmukaisesti ja sitä tehdään näkyväksi sekä yhteisön sisällä että sen ulkopuolella.

 

Liikkumisen ilo on levinnyt Karhukallion päiväkotiin Ruskolla

Karhukallion päiväkoti lähti vuonna 2014 ensimmäisten joukossa mukaan valtakunnalliseen Ilo kasvaa liikkuen -pilottihankkeeseen, joka on sittemmin laajentunut Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaksi. Kuudessa vuodessa liikkuminen on kasvanut osaksi toimintakulttuuria, ja kehittämistyön äärellä häärää koko henkilöstö.

Karhukallion päiväkodissa on koko talon yhteinen liikunta-agentti ja jokaisessa ryhmässä liikuntavastaava, jotka yhdessä muodostavat yksikön liikuntatiimin. Kehittämistyö on kytketty varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin, joista valitaan yksi tai kaksi kehittämiskohdetta kerralla nykytilan arvioinnin ja yhteisen keskustelun pohjalta. Toimintaa arvioidaan sekä yksikkö- että lapsitasolla esimerkiksi liikunnan seurantaviikkojen kautta.

– Olemme hyvässä vaiheessa kehittämistyössä, ja se etenee tavoitteellisesti. Luonnollisesti myös yksikkömme esimies on sitoutunut liikkumisen kehittämiseen, liikunta-agenttina toimiva Mia Muurama-Lehtonen kertoo.

Lasten liikuttaminen on Karhukalliolla tavoitteellista ja monipuolista. Päiväkodissa on käytössä sopivasti väljä liikunnan vuosisuunnitelma, joka antaa tilaa jokaisen ryhmän itse muokata kokonaisuutta oman lapsiryhmän tarpeiden, innostuksen ja kiinnostuksen mukaan. Uusia toimintamalleja ja ideoita kokeillaan rohkeasti. Myös toimintaympäristö sekä sisällä että ulkona kannustaa liikkumaan. Päiväkodin pihalta löytyy muun muassa erilaisia vaihtuvia tehtävärasteja, auton renkaita, lautoja, potkupyöriä ja työnnettäviä rekkoja sekä liikkumiseen esimerkillään kannustava aikuinen. Päiväkodin sijainti luonnon keskellä mahdollistaa monipuolisen liikkumisen myös luonnossa.

Luonto ja osallisuuden kokemukset liikuttavat lasta

Luontoliikunta ja ympäristökasvatus ovat Karhukallion päiväkodissa keskeisessä roolissa. Vuodesta 2016 ulkotoiminnan tukikohtana ovat olleet oma kota ja teltta. Tällä hetkellä päiväkodissa toimii viskareiden ryhmä Luonnossa kotonaan -ajatuksella.

– Metsä toimintaympäristönä on ihanteellinen, koska siellä tulee liikuttua paljon sekä ohjatusti että omatoimisesti, motoriset taidot kehittyvät kuin itsestään sekä raitis ilma antaa happea aivoille ja piristää. Metsä antaa paljon, Muurama-Lehtonen kiteyttää.

Aikuisten roolina Karhukallion päiväkodissa on innostaa ja kannustaa liikkumaan sekä tarttua lasten spontaaneihin ideoihin. Liikunnalliset tapahtumat ovat pitkälti lasten suunnittelemia, ja osassa ryhmistä on toiminnassa lasten parlamentti.

– Meillä ajatellaan, että innostava ja kannustava aikuinen sekä lapsen osallisuuden kokemus innostaa liikkumaan. Aikuiset osaavat hypätä lasten innostuksiin ja joustamalla omista suunnitelmistaan ottaa lapset mukaan suunniteltuun liikunnalliseen toimintaan, Muurama-Lehtonen kertoo.

Liikkuminen näkyy ja kuuluu

Karhukallion päiväkodissa vauhti ja meno on sallittu turvallisten aikuisten ja tarkkaavaisten silmien alla.

– Olemme luopuneet turhista säännöistä ja meillä esimerkiksi juostaan myös sisällä ja annetaan tilaa äänelle, joka syntyy iloisesta liikkumisesta. Toimintaympäristömme on liikkumiseen innostava, muun muassa liikuntavälineet ovat lasten saatavilla ja kovassa käytössä myös omaehtoisen leikin aikana, Muurama-Lehtonen toteaa.

Liikkuminen myös yhdistää. Kunnan seniorien kanssa järjestetään yhteisiä lasten ja seniorien jumppia ja lähipäiväkodeille Karhukallion päiväkodin pihalla muutaman kerran vuodessa avoimet pihat -viikot liikkumisen merkeissä.

Liikkuminen on osa kohtaamisia perheiden kanssa. Perheille on järjestetty monipuolista ja vaihtelevaa toimintaa liikunnan parissa. Tällaisia ovat muun muassa liikunnalliset iltapäivät, aamun porttitehtävät, liikuntapassit ja toimintarastit eri ympäristöissä. Liikunnan merkityksestä ja Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnasta keskustellaan päivittäisissä kohtaamisissa, vanhempainilloissa ja perheille lähetetään erilaisten teemojen ympärille koottuja tietoiskuja Wilman kautta. Karhukalliolla koetaan ensiarvoisen tärkeäksi se, että perheet ovat tietoisia liikunnan merkityksestä lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Tiedon myötä liikunnan arvostus kasvaa perheissä ja se kannustaa liikkumaan yhdessä. Perheiltä kysytään vuosittain myös liikkumistoiveita.

– Olemme myös erittäin onnekkaita siitä, että päiväkodissamme toimii innokas vanhempainyhdistys, joka on hankkinut meille muun muassa potkupyöriä ja muutakin monipuolista liikuntavälineistöä, Muurama-Lehtonen kiittää.

– Meillä Karhukalliolla jokaisella kasvattajalla on tietoisuus liikunnan tärkeydestä ja koemme liikuttamisen vastuuna ja samalla mahdollisuutena ja oikeutena. Touhuistamme huokuu tekemisen meininki ja liikunnan ilo näkyy kaikessa ja kaikkialla. Saamme ilon ja tiedon tarttumaan ympärillämme – toisiin aikuisiin, uusiin aikuisiin, lapsiin ja perheisiin. Kehityksemme on jatkuvaa ja sille ei näy loppua – olemme vauhdissa aina! Liikunnan ilo on tullut osaksi arkea ja se elää jo syvällä meissä, Karhukallion päiväkodin johtaja Maarit Ketola kiteyttää.

 

Lisätietoja päiväkodinjohtaja Maarit Ketola p. 044 4333 580, maarit.ketola@rusko.fi