Koronapandemiasta johtuvat linjaukset Ruskon kunnassa

Päivitetty 21.1.2021

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Vaikka koronatartuntojen määrä on laskusuunnassa, epidemiatilanne ei salli suositusten höllentämistä. Tiistaina 19.1. kokoontunut koronakoordinaatioryhmä päätti jatkaa suosituksia 7.2.2021 saakka.

Kasvomaskisuositus

Ruskon kunta suosittelee vahvasti kasvomaskien käyttöä kaikissa kunnan kiinteistöissä asioitaessa. Lisäksi on tärkeää huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä.

Kunnanvirasto suljettu

Ruskon kunnanvirasto on suljettu toistaiseksi. Päätös kunnanviraston uudelleen avaamisesta tehdään heti, kun annettavat uudet suositukset sen mahdollistavat. Kunnanvirastossa voi asioida vain ajanvarauksella. Puhelinvaihde (02 4393 511) palvelee ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-14.00. Kunnan henkilökunnan tavoittaa varmimmin heidän suorista puhelinnumeroistaan. Viraston kokoustiloja ei varata ulkopuolisille.

Varhaiskasvatus ja perusopetus

Ruskon kaikki kunnalliset päiväkodit toimivat normaalisti. Mikäli päiväkodin toiminnassa tai aukioloissa on koronaepidemiasta johtuvia poikkeuksia, niistä tiedotetaan huoltajia Wilma-viestein.

 • Päiväkotiin tullaan vain terveinä.
 • Päiväkotien henkilökunta käyttää työssään kasvomaskeja/visiiriä.
 • Päiväkodeissa vierailevan henkilön on noudatettava kunnan toimipisteissä voimassa olevaa vahvaa kasvomaskin käyttösuositusta.

Päiväkotitartuntojen ehkäisemiseksi lapset toimivat pienryhmissä ja toimintaa porrastetaan siten, että kontaktien määrä on mahdollisimman vähäinen. Toimintaa järjestetään mahdollisimman paljon ulkotiloissa ja ulkoilemalla päivän aikana.

Perusopetuksen tiedotteesta löytyvät tarkemmat tiedot perusopetuksen toimintaan liittyen.

Nuorisotilat

Nuorisotilat avasivat ovensa 7.1., mutta kävijämäärää rajoitetaan edelleen 10 henkilöön. Turvavälejä ja hygieniaohjeita noudatetaan ja maskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille. Tilannetta arvioidaan jatkuvasti.

Ruskotalon tilat ja kuntosalit

Sisäliikuntatilat avataan alle 20-vuotiaiden harrastamiselle 25.1.2021.

Kirjastot ja kulttuuripalvelut

 • ohjeistetaan tarkoituksenmukaiseen ja ripeään asiointiin, max 15 min
 • myös asiakkailta edellytetään suojainten käyttöä
 • kirjastossa ei voi oleskella
 • ryhmäkäynnit ja tapahtumat perutaan
 • asiakastietokoneella asiointiaikaa rajoitetaan välttämättömään asiointiin ja 15 minuuttiin
 • omatoimipalvelu ei ole käytettävissä
 • tilanteen edellyttäessä kirjasto voi rajoittaa kerrallaan sisääntulevien määrää turvavälien säilyttämiseksi

Kulttuuripalvelujen osalta avoimet tapahtumat perutaan tai siirretään.

Tekniset palvelut

Ruskon kunnan teknisten palveluiden toimintaa ylläpidetään Valtioneuvoston päätösten mukaisesti siinä laajuudessa kuin vallitsevissa olosuhteissa on tällä hetkellä mahdollista. Koronavirusepidemian etenemisen aikana palveluiden supistumiset ovat mahdollisia, mutta kaikki elintärkeät toiminnot pystytään ylläpitämään myös näissä poikkeusolosuhteissa. Ohessa tarkemmin selvitys tämän hetkisistä palveluista.

Vesihuoltopalvelut

 • Vesihuoltopalvelut toimivat normaalisti kaikkien määräysten mukaisesti. Talousveden jakelu sekä jäteveden poisjohtaminen varmistetaan myös tilanteissa, jossa epidemia leviää hyvin laajaksi. Kiireettömät työt siirretään tarvittaessa eteenpäin.

Kiinteistöpalvelut

 • Kiinteistöpalvelut toimivat toistaiseksi normaalisti koko kunnan alueella. Kiinteistöpalvelut pyrkii hoitamaan kaikki työt sellaisina aikoina kun kiinteistöjen käyttö on vähäisintä. Vanhusten palveluasunnoissa tehdään vain pakolliset turvallisuuteen liittyvät työt.

Rakennuslupapalvelut

 • Rakennus- ja toimenpidelupa-asiat hoidetaan nykykäytännön mukaisesti Lupapiste.fi – palvelun kautta. Rakennustarkastajan kanssa tarvittavat tapaamiset voi sopia etukäteen, yhteydenpito tapahtuu puhelimitse taikka sähköpostitse. Katselmukset hoidetaan keskitetysti tiettyinä etukäteen sovittuina ajankohtina.

Ruokapalvelut

 • Ruokapalvelut valmistavat ruuat normaalisti palvelutaloille, ateriapalveluasiakkaille koteihin, päivähoitoon, esiopetukseen, koulun lähiopetuksessa oleville oppilaille ja kunnan henkilökunnalle. Ikäihmisten ruokailut Maunun koulun ja Jokikummun ruokasaleissa on lopetettu 19.10., kyseinen palvelu on korvattu mahdollisuudella noutaa ruoka kotiin normaaleja ruokailuja vastaavana aikana. Ruokasalien ulko-ovissa on ohjeet ja puhelinnumero annosten tilaamiseen.

Siivouspalvelut

 • Kunnan kiinteistöt siivotaan normaalisti Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti niissä kiinteistöissä, joissa on toimintaa. Siivoustarvikkeiden saatavuus on pysynyt toistaiseksi hyvänä. Siivouspalvelut toteuttaa siivousta TTL:n ohjeistuksen mukaisesti.

Teknisten palveluiden tärkein päämäärä on turvata ne kaikki elintärkeät toiminnot, joilla turvataan arjen mahdollisimman sujuva jatkuminen myös näissä lievennetyissä poikkeusolosuhteissa.

Kunta tiedottaa verkkosivuillaan tarkemmin koronaviruksen aiheuttamista muutoksista toiminnassaan.