Kunnan vaakuna logolla.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ylimääräinen kokous 15.12.2020

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta kokoontui ylimääräiseen kokoukseensa 15.12. liittyen 3.11.2020 § 128 päätöksestä tehtyihin vetoomuksiin ja oikaisuvaatimuksiin.

Lautakunta on jo aiemmin päättänyt järjestää koulukuljetuksen Hiidenvainion ja Merttelän koulujen välillä niille oppilaille, joille kunta osoittaa koulupaikaksi Merttelän koulun.
Päätös iltapäiväkerhotoiminnan sijoittumisesta Merttelän kouluun on tehty kevätlukukauden 2021 loppuun asti. Toiminta jatkuu seuraavanakin lukuvuotena, mikäli iltapäiväkerhoon tulee vähintään 15 ilmoittautunutta.

Lautakunta päätti, että Merttelän koulussa aloittaa oma ensimmäinen luokka, joka on melko lailla samankokoinen kuin muutkin kunnan eri koulujen ensimmäiset luokat. Merttelän koulun oppilaaksi otetaan ensisijaisesti Merttelän koulun omalla oppilasalueella asuvat ensimmäisen luokan oppilaat ja vapaaehtoisesti kouluun siirtyvät muut oppilaat. Sen jälkeen oppilasvalinnan perusteena on mahdollisimman lyhyt ja turvallinen koulumatka. Koulumatka mitataan lyhintä, yleisesti käytössä olevaa talvella kunnossa pidettyä tietä tai jalkakäytävää käyttäen oppilaan kotiosoitteesta Merttelän koulun osoitteeseen. Tästä päätöksestä voidaan pedagogisin perustein poiketa.

Ennen päätöksen tekoa lautakunta järjesti keskustelutilaisuuden teams-yhteyden kautta sekä tulevien ekaluokkalaisten huoltajille että oikaisuvaatimusten tekijöille. Keskusteluissa tuotiin esille erilaisia vaihtoehtoja asian ratkaisemiseksi.
Lautakunta huomioi nykyisten Merttelän 1. luokkalaisten hyvät kokemukset syyslukukauden toiminnasta ja lisäksi lautakunta totesi huoltajien tyytyväisyyden Merttelään syyslukukauden 2020 aikana.
Tämä kokonaisuus edesauttoi lautakunnan jäseniä päätöksen teossa.

Huoltajia tiedotetaan kouluun ilmoittautumiseen liittyvistä asioista tammikuussa.

16.12.2020

Johtava rehtori Kai Laitinen