Vuokrasopimuksen purku

Ruskon kunnanhallitus on purkanut MP Saneeraus Ruka Oy:n (2452246-0, kotipaikka: Eurajoki, postiosoite: Espoo) vuokrasopimuksen 22.5.2017 § 124. Vuokraoikeus on koskenut kiinteistöä 704-404-4-379, laitostunnus L1. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä kunnan verkkosivuilla www.rusko.fi. Kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 22.12.2020 ja asiakirja pidetään nähtävillä 12.1.2021 asti.

Ruskon kunta

Päätösote