Lietteenkuljetuksen taksa Paraisten Nauvossa, Korppoossa ja Houtskarissa sekä Kemiönsaarella 1.4.2021 lähtien

Kuulutus

Lietteenkuljetuksen taksa Paraisten Nauvossa, Korppoossa ja Houtskarissa sekä Kemiönsaarella 1.4.2021 lähtien on nähtävillä 27.1. – 16.2.2021

Luonnos lietteenkuljetuksen taksaksi Paraisten Nauvossa, Korppoossa ja Houtskarissa sekä Kemiönsaarella on nähtävillä Turussa Turun kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelussa, osoitteessa Puolalankatu 5, 1. kerros palveluaikana klo 9.00-12.00 sekä muiden kuntien ja kaupunkien virastoissa aukioloaikoina. Luonnokseen voi tutustua myös Turun kaupungin internetsivuilla, osoitteessa http://www.turku.fi/kuulutukset

Taksaluonnoksesta voi jättää kirjallisia mielipiteitä 16.2.2021 klo 15 saakka. Mielipiteet tulee toimittaa joko postitse osoitteeseen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, PL 355, 20101 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen

jatehuoltolautakunta@turku.fi .

Kuulutus on julkaistu verkkosivuilla 26.1.2021.

 

Kungörelse

Taxan för slamtransport på Nagu, Korpo och Houtskär i Pargas samt i Kimitoön fr.o.m. den 1.4.2021 finns till påseende under 27.1.-16.2.2021

Ett utkast till slamtransportstaxa för Nagu, Korpo och Houtskär samt Kimitoön finns till påseende i Åbo stadsmiljösektorns kundservice på adressen Puolalagatan 5, 1:a våningen, under tjänstetid kl. 09.00–12.00 samt i övriga kommunernas och städernas ämbetsverk under öppettiderna. Utkastet finns till påseende också i Åbo stads internetsidor, adress http://www.turku.fi/sv/kungorelser

Skriftliga åsikter om taxautkastet kan lämnas senast den 16.2.2021 kl 15. Åsikterna ska lämnas till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd PB 355, 20101 Åbo eller per e-post till jatehuoltolautakunta@turku.fi.

Kungörelsen blev offentliggjord i datanätet den 26.1.2021.