Liikuntaneuvoja Tuula Välimäki.

Liikuntaneuvontaa lääkkeeksi vähän liikkuville aikuisille

Ruskon hyvinvointipalvelujen kokeilussa tarjotaan vähän liikkuville kuntalaisille liikuntaneuvontaa terveysaseman kautta. Palvelun avulla potilaille etsitään mielekäs tapa parantaa kuntoaan. Tavoitteena kokeilulla on ehkäistä sairauksia ja parantaa arjessaan vähän liikkuvien ihmisten toimintakykyä.

Liikuntaneuvonnan toimintamallissa terveyskeskuksen lääkärit tai terveydenhoitajat arvioivat potilaiden tarpeen ja tekevät ohjauksen liikuntaneuvojalle. Toiminta ei kuitenkaan ole pelkkää arviointia tai valistusta vaan asiakkaille tarjotaan saman tien mahdollisuus ohjattuun yksilö- ja pienryhmäliikuntaan.

–Mielekästä liikuntamuotoa voidaan etsiä ja kokeilla yhdessä. Tärkeää on päästä mahdollisimman pian kokeilemaan ja tekemään, sillä liikkuminen itsessään kasvattaa usein motivaatiota, painottaa liikuntaneuvoja Tuula Välimäki.

–Liikuntaneuvonnan tavoitteet ovat hyvin arkisia, kuten kauppakassien kantaminen puuskuttamatta ja vain koettu parempi hyvinvointi. Päämääränä on arjen toimintakyvyn säilyminen ja paraneminen, ei huippu-urheilijuus, Välimäki sanoo.

Ruskolla liikuntaneuvontaa toteuttava liikuntaneuvoja Tuula Välimäki on pitkän linjan ammattilainen. Yli 20 vuoden alan työkokemuksen ja liikunnanohjaajakoulutuksen lisäksi hänellä on työnohjaajan koulutus.

Liikuntaneuvonnalla on saavutettu vaikuttavia tuloksia sairauksien ehkäisyssä ja monissa kunnissa neuvonta on vakiintunut osa hyvinvointi- ja terveyspalveluja. Taustalla on pitkäaikaissairauksien, kuten korkean verenpaineen, sepelvaltimotaudin, aikuisiän diabeteksen ja korkean kolesterolin määrän kasvu. Maailman terveysjärjestön WHO:n tilastojen mukaan liikkumattomuus on maailman neljänneksi yleisin syy ennenaikaiseen kuolemaan.

–Liikunnan rooli terveyttä ylläpitävänä ja sairastumista ennaltaehkäisevänä keinona on kiistaton. Käypä hoito -suosituksissa liikunnalla on vahvin mahdollinen vaikuttavuusnäyttö mm. verenpaineen ja veren glukoositason laskuun, kertoo Ruskon terveysaseman ylilääkäri Sari Väinölä.

Ruskolaisille liikuntaneuvonta on kohdennettu pääasiassa työikäisiin aikuisiin, jotka syystä tai toisesta liikkuvat vähän, ja joilla on riski sairastua johonkin pitkäaikaissairauteen.

–Merkittävin hyöty toiminnasta saadaan silloin, kun potilas ei ole vielä sairastunut pitkäaikaissairauteen, mutta riski siihen on selkeästi kasvanut, sanoo Ruskon kunnan liikuntapalveluvastaava Erkki Korpela.

–Hyvinvointipalveluja ollaan kehittämässä Ruskolla kokeilujen kautta. Pohjana kokeiluissa kuitenkin on näyttö toiminnan vaikuttavuudesta, kuten nyt esimerkiksi tässä liikuntaneuvonnassa. Onkin arvioitu, että noin 60 prosenttia pitkäaikaissairauksista olisi vältettävissä liikunnan avulla, korostaa Ruskon hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen.

 

Lisätietoja kokeilusta: hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen, 044 4333 523