Opettaja ja luokallinen lapsia opiskelemassa.

Ruskon perusopetus tiedottaa

Kevätlukukauden koulutyö on alkanut Ruskolla kaikissa kouluissa torstaina 7.1.2021 lähiopetuksessa oppilaan oman työjärjestyksen mukaisesti.

Jatkamme koronasta johtuvia rajoituksia ja varotoimenpiteitä edelleen kouluissa.
Opettajat ja henkilökunta jatkavat maskien tai visiirien käyttöä. Toivomme myös kouluissa vierailevien huoltajien sekä muiden vierailijoiden käyttävän maskia.
Kaikki Maunun yläkoulun koulun oppilaat käyttävät myös maskia. THL:n suosituksen mukaan myös alakoulun 6. luokkalaiset käyttävät maskia 11.1.2021 alkaen.

Ruskolla 15.1.2021

Kai Laitinen, johtava rehtori