Lapsia piirtämässä.

Sähköinen ilmoittautuminen esiopetukseen päättyy pe 28.1.2022

TERVETULOA ESIOPETUKSEEN 2022-2023

Lukuvuoden 2022-2023 esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 17.-28.1.2022 Ruskon kunnan varhaiskasvatuksen nettisivuilta eAsiointi-palvelun kautta osoitteessa https://sote.easiointi.fi/fi/web/rusko-vaka

Lukuvuonna 2022-2023 esiopetukseen osallistuvat vuonna 2016 syntyneet lapset. Lisäksi oikeus esiopetukseen on niillä 7-vuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä niillä 5-vuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetusta järjestetään koulujen työpäivinä, 4 tuntia päivässä 15.8.2022 alkaen. Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta ja siihen sisältyy päivittäinen ateria. Esiopetuksen (4 tuntia päivässä) lisäksi lapsella on mahdollisuus osallistua maksulliseen varhaiskasvatukseen.

Ruskon kunnassa järjestetään esiopetusta lukuvuonna 2022 – 2023 seuraavasti:

  • Esiopetusryhmässä tulee olla vähintään 14 lasta. Varhaiskasvatusjohtaja voi erityisin pedagogisin perusteluin hyväksyä tätä pienemmän ryhmäkoon, jos esiopetusryhmässä ilmenevät lasten tuen tarpeet niin vaativat.
  • Vahdon kunnan osan lasten esiopetus järjestetään Laukolan päiväkodissa.
  • Ruskon keskustaajamassa esiopetus järjestetään ensisijaisesti Hiidenvainion päiväkodissa.
  • Esiopetus voidaan järjestää Karhukallion päiväkodissa, Satumetsän päiväkodissa sekä yksityisessä Norlandia Apilassa, mikäli esiopetusryhmässä on vähintään 14 lasta. Jos tämä ryhmäkoko ei toteudu, näiden päiväkotien esiopetukseen ilmoittautuneille lapsille osoitetaan esiopetuspaikaksi Hiidenvainion päiväkoti.
  • Vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Satumetsän päiväkodissa, mikäli kyseisen päiväkodin esiopetus toteutuu. Muussa tapauksessa vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Hiidenvainion päiväkodissa ja vuorohoito Satumetsän päiväkodissa. Tavoitteena lapsen edun mukaisesti on, että vertaisryhmä varhaiskasvatus- ja esiopetuspäivän aikana ei vaihdu eli tarvitessaan vuorohoitoa, lapsi on koko päivän Satumetsän päiväkodissa hoidontarpeen mukaisesti.
  • Ruotsinkielisille esioppilaille Ruskon kunta pyrkii ostamaan esiopetuspaikat Turun kaupungilta, koska Ruskolla ruotsinkielisen esiopetuksen tarve on niin vähäistä, että omaa ruotsinkielistä ryhmää ei saada muodostettua.

Päätökset esiopetuspaikoista lähetetään perheille viimeistään toukokuun aikana.

Maksuton koulukuljetusetuus määräytyy perusopetuslain 32 § mukaisesti ja koskee pelkästään esiopetukseen osallistuvia, joiden koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Koulukuljetusta varten täytetään hakemus ensisijaisesti Wilman kautta (Hakemukset- ja päätökset -välilehti).

Lisätietoja varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Mattila, puh. 044 4333 573

Ruskon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esiopetukseen ilmoittautumien 2022-2023