Tulentekovälineitä lumihangessa.

Tulipysäkillä puututaan alaikäisten luvattomaan sytyttelyyn

Ruskolla puututaan lasten ja nuorten luvattomaan tulenkäsittelyyn ns. Tulipysäkki-toimintamallin avulla. Siinä nuorisopalvelut, Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja nuorten Ankkuri-poliisi selvittävät tapaukset yhdessä nuorten ja vanhempien kanssa. Toimintamallista on ollut hyviä kokemuksia. Keväällä järjestetään yläkoulun oppilaille ja vanhemmille aiheesta infotilaisuus.

Myös Ruskolla on viime syksyn ja kuluvan talven aikana harmittavasta syyllistytty luvattomaan sytyttelyyn, jossa kohteina ovat olleet mm. roska-astiat. Useissa tapauksista tekijöinä ovat olleet lapset ja nuoret. Näihin tapauksiin puututtu Tulipysäkki-toimintamallin avulla.

Luvattomasta tulenkäsittelystä kiinni jääneelle alaikäiselle pidetään keskustelutilaisuus, johon kutsutaan sytytelleet lapset ja heidän huoltajansa. Tilaisuudessa on mukana pelastusviranomainen, sosiaalityöntekijä ja Ruskolla paikallinen nuorisotyöntekijä. Tarvittaessa mukaan tulee myös poliisi.

Tulipysäkki-keskustelun tarkoituksena on saada lapset ja nuoret ymmärtämään, että vaikka tulella leikkiminen olisi ollut vasta ensimmäinen kerta, sen täytyy olla viimeinen.

–Puhuttelu pyritään tekemään ikätasoisesti ja rakentavalla tavalla, mutta riittävän pysäyttävästi. Olisi tärkeää, että myös kotona puhuttaisiin yleisesti tulenkäsittelyn riskeistä, sillä tahallinen sytyttely on aina rikos. Rikosvastuun ikäraja on 15 vuotta, mutta tätä nuoremmatkin ovat silti rikoksistaan korvausvelvollisia, muistuttaa sanoo Ruskon etsivä nuorisotyöntekijä Johannes Vainio.

–Toimintamallin mukaisesti käytyjen keskustelujen ja selvittelyjen myötä kaikki poliisille ilmoitetut sytyttelyt Ruskolla on saatu yhteistyöllä selvitettyä, kertoo hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen.

Keväällä järjestettävästä infotilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.