Koronavirus.

Koronatilanne Varsinais-Suomessa : Tilanne on vakava, sillä tartunnat ovat nousussa!

Päivitetty koronatilanne 23.3.

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa.

Koronatartuntojen määrä kasvaa edelleen.

Koronan ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa sataatuhatta ihmistä kohden kahden viikon seurantajaksolla on nyt 250,8. Edellisellä seurantajaksolla ilmaantuvuusluku oli 226.

Viimeisen kahden viikon aikana Tyksin laboratoriot ovat tutkineet noin 10 500 näytettä viikossa. Positiivisten osuus testatuista on noussut 5,8 prosenttiin.

Tiistaina 23.3. kokoontunut koronakoordinaatioryhmä jatkoi kaikkien aiempien suositusten voimassaoloa 5.4.2021 asti. Koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että aluehallintovirasto jatkaisi päätöstään yläkoulujen etäopetuksesta pääsiäisen yli eli 5.4. saakka.

https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx


Ilmaantuvuus 169/100 000 as. Positiivisten näytteiden osuus >5%. Herkästi tarttuvien virusmuunnosten osuus on lisääntynyt, erityisesti UK-variantin. Suurin osa tartunnoista leviää työikäisen väestön parissa ,vastuu on kaikilla aikuisilla.

Kaikkia tarpeettomia kontakteja on vältettävä. RAJOITUKSET TIUKKENEVAT.

Kaikissa tapahtumissa pitää noudattaa erityistä huolellisuutta maskien käytössä ja turvaväleissä.

Koko VSSHP tiedote: https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx

  • Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten harrastaminen ryhmässä on edelleen sallittua, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja.
  • Nuorisotilat voidaan edelleen pitää auki edellyttäen, että huolehditaan koronaturvallisista järjestelyistä.
  • Kirjastojen toiminta voi jatkua, jos turvavälit ja muut koronatoimet toteutuvat.
  • Aluehallintovirasto on rajannut sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisö tilaisuuksien henkilömäärän enintään kuuteen henkilöön (voimassa 26.3.2021 asti). Suositus koskee myös yksityistilaisuuksia.
  • Ulkoliikuntapaikkoja voidaan pitää avoinna omaehtoista liikkumista varten.
  • Vierailurajoitukset sairaaloissa jatkuvat

 Koko VSSHP tiedote https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä on suositellut kansallisen linjauksen mukaisesti, että kaikki maakunnan toisen asteen oppilaitokset ja yläkoulut siirtyvät etäopetukseen 8.–28.3.21.

4.3.21 Lounais-Suomen Aluehallintoviraston Määräykset TTL 58 § 1 mom sulkea yläkoulut 7.-9.lk opetuksen osalta (poislukien tietyt erityistilanteet) on voimassa 8.3. -28.3.21.

AVI:n Päätös TTL § 58d, koskee lähikontaktien välttämistä asiakastiloissa.

Lähikontaktilla tarkoitetaan fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.

Päätös koskee yli 10 hengen sisätiloja sekä yli 50 hengen rajattuja ulkotiloja. Mikäli toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Päätös on voimassa 6.3.–5.4.2021 ja koskee niin julkisia kuin yksityisiäkin toimijoita koko Varsinais-Suomen alueella.

AVI:n päätös TTL § 58g määrää yli 10 hengen asiakastiloja suljettavaksi kahden viikon ajaksi.  Päätös on voimassa 8.3.-21.3.2021 , Päätös koskee muun muassa joukkueurheiluun ja ryhmäliikuntaan tarkoitettuja tiloja, kuntosaleja, yleisiä saunoja ja uimahalleja, ryhmäharrastustoimintaan käytettäviä tiloja, sisäleikkipaikkoja sekä kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Päätös ei kuitenkaan koske ammattiurheilua, yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa tai tiloja, joissa toiminta on järjestetty siten, että tilassa on enintään kymmenen henkilöä kerrallaan. Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan myös käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan.

Lue koko AVI:n tiedote tarkemmin https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69902760