Kunnan vaakuna logolla.

Maunun yläkoulu siirtyy etäopetukseen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan sijaitsevien oppilaitosten tilat suljettavaksi siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7.-9. opetuksen järjestämiseen.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksen johdosta Ruskon kunnan perusopetuksessa siirrytään perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ajalle 8-26.03.2021.

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta järjestetään muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen vuosiluokkien 7.-9. yleisopetuksen opetusryhmien osalta. Perusopetuslain 17 §:n mukaisen erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat sekä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat pysyvät voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti lähiopetuksessa.

Yläkoulun rehtori tiedottaa asiasta tarkemmin wilman kautta.

Ruskolla 5.3.2021

Kai Laitinen, johtava rehtori