Ruskon supernanny Anne Suomalainen: ”Perheille pitää olla tarjolla arkista kasvatusapua”

Ruskon kunnan Supernanny on sosionomi ja perheterapeutti Anne Suomalainen. Hän aloitti Supernanny – lainattavaa kasvatusapua lapsiperheille -hankkeessa virallisesti projektikoordinaattorin nimikkeellä helmi-maaliskuussa. Hanke on pyörähtänyt nopeasti käyntiin ja ensimmäiset perheet ovat jo tavattu.

Uudelle supernannylle lapsiperheet ovat tuttu juttu. Anne Suomalainen on työskennellyt perheiden parissa pitkään ja erilaisissa tehtävissä. Alun perin mielenterveyshoitajan tutkinnon lisäksi Annella on sosionomin sekä perheterapeutin ja työnohjaajan koulutus. Hän on työskennellyt pitkään lasten ja perheiden kanssa mm. kasvatus- ja perheneuvolassa, kotiin tehtävässä perhekuntoutuksessa, lastensuojelussa, koulukuraattorina ja perheterapeuttina sekä erilaisissa kehittämistehtävissä.

Työssäni monenlaiset perheiden pulmat ovat tulleet tutuiksi. Olen usein nähnyt sen, kuinka pitkään yritetään sinnitellä yksin, vaikka moni alkuun arkinen pulma olisi ratkaistavissa pienellä avulla, Anne Suomalainen kertoo.

Ruskon Supernanny-hanke jatkuu loppuvuoden ajan, jonka aikana luodaan uudenlainen palvelumalli joustavalle perheiden kasvatusavulle. Kehittämisrahoitus tulee Varsin Hyvä ry:n Leader-rahoituksesta.

Olemme todella tyytyväisiä saatuamme Annen kaltaisen kokeneen moniosaajan hankkeeseen. Tämän rekrytoinnin kautta voi olla varma, että lopputuloksena on aidosti lapsiperheitä auttava palvelu, ei pelkkä projektin loppuraportti, iloitsee hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen.

Supernanny-hankkeessa kuntalaisille tarjotaan matalan kynnyksen kasvatusapua jo ennen varsinaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Apua tarjotaan niin, että sitä olisi mahdollisimman helposti ja joustavasti saatavissa. Siksi kunnan kotisivuille tulee kevään mittaan helppo yhteydenottokanava, josta pääsee kysymään neuvoa ja pyytämään apua. Lisäksi pyritään vahvistamaan asennetta, että apua on suotavaa hakea.

Toivon, että tuen ja avun pyytäminen kasvatusasioihin olisi yhtä arkista kuin vaikkapa parturiajan tilaaminen. Ajattelen, että niin pientä tai suurta kysymystä ei pitäisi ollakaan, etteikö supernannyn puhelin voisi pirahtaa. Haluaisin kuulla myös kehittämisajatuksia perheiden palveluista kuntalaisilta, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä, Anne Suomalainen toivoo.

Supernanny jalkautuu myös päiväkotien ja neuvoloiden vanhempaintapaamisiin.

Kehittäjänä Ruskon Supernanny-hanke herätti heti mielenkiintoni. Hankkeessa painotetaan paitsi arkisen, joustavan avun tärkeyttä, myös sitä, että lapsiperheiden keskuudessa tulisi vahvistaa yhteisöllistä kokemusta siitä, että apua on saatavilla ja sitä on lupa pyytää. Meidän tulisi vanhempina ollakin ymmärtäväisempiä itseämme ja muita vanhempia kohtaan, Anne Suomalainen muistuttaa.

Lisätietoja:

Hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen, mikko.hulkkonen(at)rusko.fi, 044 4333 523

Projektikoordinaattori Anne Suomalainen, supernanny(at)rusko.fi, 044 433 3511