Ihmisen hahmoja, grafiikkaa.

Avoin verkkokeskustelu ja infotilaisuus uudistuvasta yhdistysavustusjärjestelmästä sekä avustusten hakemisesta

Ruskon kunnanhallitus hyväksyi hyvinvointitoimialan avustusjärjestelmän uudistamisen periaatteet ja aikataulun (Khall 29.3.2021 §68).

Avustusjärjestelmän vaikuttavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta parannetaan asteittain vuoteen 2023 mennessä. Toiminta-avustuksista siirrytään enemmän kohdeavustusten suuntaan. Avustuksia haetaan ja niitä myönnetään perusteltuihin tarkoituksiin. Kohdeavustusten lisäksi kunta voi solmia kumppanuussopimuksia pidempiaikaisesta toiminnasta ja palvelutuotannosta.

Uudistuksesta on avattu julkinen verkkokeskustelu, jossa voi myös esittää kysymyksiä. Keskustelu on Otakantaa.fi -palvelussa (linkki)

Keskustelussa esitettyihin kysymyksiin vastataan maanantaina 3.5.2021 sekä torstaina 6.5.2021 verkossa järjestettävissä infotilaisuuksissa. Tilaisuuksiin voi osallistua myös puhelimitse. Tilaisuuksien jälkeen kysymyksiin vastataan yleisellä tasolla keskustelun yhteydessä.

Yhdistysavustusten hakuaika on 1.6.-16.5.2021.

Osallistumislinkit verkkokeskusteluun ja infotilaisuuksiin:

Asian käsittelyhistoria:

Avustuksista kunnan verkkosivulla: