Laukolan koulun eläinkerho

Eläinkerhossa tutustutaan eri eläimiin ja opetellaan niiden käsittelyä

Vahdon kunnanosassa Laukolan koululla harrastamisen mallin kerhoja toimii kymmenkunta.

Kerhotoiminnan järjestämisestä vastaa pääsääntöisesti MLL Vahto.

Kerhojen toteutuksessa huomioitiin koulukohtaiset erityistoiveet. Laukolan erikoisuutena on eläinkerho:
Kerhossa tutustutaan eri eläimiin ja niiden käyttäytymiseen sekä opetellaan ruokintaa ja käsittelyä.
Teemaa syvennetään eettisellä pohdinnalla eläinten oikeuksista sekä niiden käytännön toteutumisesta. Käytännössä kerhossa leikitään, askarrellaan ja tehdään tehtäviä. Keskeisessä asemassa ovat myös lasten omat toiveet kerhon toteuttamisessa.

Mitä mieltä Laukolan eläinkerholaiset kerhosta ovat?

 

”Parasta”
”Muuten tosi kivaa, mut en tykkää tehdä kirjoittamisjuttuja”
”Eläinten näkeminen on parasta”
”Kivaa, kun pääsee tutustumaan eläimiin”