Lääkäri ja stetoskooppi.

Muistutus asevelvollisuuden terveystarkastuksista!

Kaikkia asevelvollisuuskutsuntoja edeltävään ennakkoterveystarkastukseen ikänsä (vuoden 2021 aikana 18 vuotta täyttävät) puolesta puolustusvoimilta kutsun saaneita pyydetään varaamaan aika Ruskon terveysasemalta  p. 02-4343150 / ajanvaraus.

Lukiolaiset voidaan tarkastaa myös kouluterveydenhuollossa, jos olet jo saanut yhteydenoton asiasta koulun kautta.

Lakisääteiset asevelvollisten terveystarkastukset pyritään tekemään jo huhti- ja toukokuun aikana. Kutsunnat ovat syksyllä erikseen ilmoitettuna ajankohtana.