Päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

Diaarinumero 00006/19/5201, päätösnumero 21/0018/1

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 22.4.2021.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 29.4.2021 (7 pv).

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 22.4.2021 nro 21/0018/1, valitus vesitalousasiassa. Raisionjoen säännöstelypatojen ja betonikynnysten muuttaminen luonnon mukaisiksi pohjapadoiksi, uuden pohjapadon rakentaminen, Huhkon sillan rakentaminen Raisionjoen yli sekä säännöstely- ja vedenottolupien rauettaminen sekä valmistelulupa, Raisio ja Rusko.

Luvan hakija
Raision kaupunki

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 22.4. – 31.5.2021 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 31.5.2021.