Lapsia opiskelemassa.

Ruskon harrastamisen mallille haetaan jatkoa

Ruskon kunta hakee hankerahoitusta koulupäivän yhteydessä järjestettävän kerhotoiminnan jatkamiseksi myös ensi lukuvuonna. Toiminnalla pyritään ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä ja turvaamaan kaikille lapsille mahdollisuus maksuttomaan harrastukseen joustavasti koulupäivän yhteydessä.

Ruskolla joka koulussa on helmikuusta alkaen toiminut useampi harrastamisen mallin kerho – käynnistettyjä harrastuskerhoja on jo yli 40. Palaute kerhotoiminnasta on ollut hyvää.

Eniten kerhotoimintaa on alakouluilla. Harrastamisen mallin kerhojen lisäksi kouluilla voi myös olla omaa kerhotoimintaa. Harrastamisen mallin kerhot on järjestetty oppilaiden kuulemisten pohjalta.

Syyskauden suunnitelmissa on jatkaa nykyisiä Ruskon mallin kerhoja sekä järjestää joitakin uusia. Kerhotarjonnan suunnittelemiseksi oppilaita on kuultu ja kuullaan koulukohtaisesti, oppilaan ikätaso huomioiden. Jokaisessa koulussa toimii oma nimetty kerhokoordinaattori.

Kuulemisten pohjalta on hahmottunut kuva tarjottavista uusista kerhoista, joita ovat mm. pallopeli-, kädentaito- ja musiikkikerhot. Syyslukukaudella järjestettävät ryhmät ja kerhoajat varmistuvat elokuun aikana. Ilmoittautuminen kerhoihin tapahtuu koulukohtaisesti.

Ruskon mallin ensimmäinen hanke sai valtionavustusta Lounais-Suomen Aluehallintovirastolta 42 000 euroa. Hanke on harrastamisen Suomen mallin mukainen ja sen kohderyhmänä ovat 1.–9.-luokkalaiset. Tavoitteena Suomen mallin mukaisella harrastustoiminnan kehittämisellä on estää lasten ja nuorten syrjäytymistä ja vakiinnuttaa toiminta osaksi kuntien normaalia toimintaa.

Lisätietoja: