Huolihuoltaja ratkoo kouluhuolia ennen kuin ne kasvavat ongelmiksi

Julkisesta keskustelusta ovat valitettavan tuttuja lasten ja nuorten lisääntyvät koulunkäynnin haasteet ja mielenterveyden pulmat. Huoliin olisi tärkeää päästä puuttumaan ajoissa eikä vasta sitten, kun ne ovat kasvaneet isommiksi ongelmiksi. Ruskolla näihin haasteiseen vastaa muiden palvelujen ohella koulujen oma huolihuoltaja, joka tarttuu pieniinkin huoliin heti, kun ne koulun arjessa havaitaan.

Ruskon kunnan hallinnoimassa ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa huolihuoltajana on helmikuussa aloittanut sosionomi Salla Tuomikanta, jolla on kokemusta aiemmasta työstään Säkylän sosiaalipalveluista sosiaaliohjaajana. Hän tietää, että huoli oppilaasta saattaa herätä monenlaisista eri syistä.

Voi olla yksinäisyyden kokemuksia, yhtäkkiä lisääntyneitä poissaoloja, myöhästymisiä, läksyjen tekemättömyyttä, koulumotivaation puutetta, uneliaisuutta tai on huomattu joku muu muutos lapsen käytöksessä, kuten yhtäkkiä lisääntynyt huono käytös. Huolihuoltajan on mahdollista työskennellä oppilaiden kanssa paitsi koulussa, tarvittaessa myös vapaa-ajalla kotona tai muualla. Huolihuoltaja on tavallaan jalkautuva koulupalvelu, Salla Tuomikanta kertoo.

Monelle perheelle ovat tuttuja koululaisten Wilma-merkinnät. Ruskolla näiden merkintöjen rinnalle on otettu käyttöön oma huolipisteytysjärjestelmä, jonka perusteella apua on helpompi kohdentaa ajoissa sitä tarvitsevalle jo ennen opiskeluhuollon tai sosiaalihuollon palveluja.

Tarkoituksena ei ole kerätä ”mustaa listaa” oppilaista vaan mahdollistaa avun tarjoaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Joskushan huoli on onneksi aivan turha ja apua ei tarvita, mikä on kaikille positiivinen juttu. Mutta mitä aiemmin huolen syihin päästään käsiksi, sen parempi, muistuttaa hankeidean isä ja Ruskon opetustoimen tietotekniikan opettaja Janne Korsimo.

Oppilas voi siis ohjautua huolihuoltajan työskentelyyn uuden pisteytysjärjestelmän myötä Wilma-merkintöjen pohjalta. Kuitenkin myös huoltajat, opettajat tai opiskeluhuollon henkilökunta voivat olla Salla Tuomikantaan suoraankin yhteydessä. Joka tapauksessa aina ennen työskentelyn aloittamista huolihuoltaja tai opettaja ovat yhteydessä huoltajiin ja sopivat yhdessä mahdollisesta tuen tarpeesta.

Viime ajat on puhuttu paljon sote-palvelujen ruuhkasta ja jonoista. Lapset ja nuoret viettävät päiväkodissa tai koulussa jokaisen arkipäivänsä – joko paikan päällä tai etänä – ja oppilaiden tuen tarpeet näkyvät koulussa jatkuvasti.

Opettajille myös kertyy monenlaista tietoa oppilaista ja usein oppilaiden tuen tarve havaitaan ensimmäisenä juuri koulussa. Perinteinen oppilashuolto tai sote-palvelut eivät pysty vastaamaan kaikkiin tarpeisiin, eikä se ole järkevääkään – tarvetta on kevyemmälle lisätuelle ennen varsinaisia asiakkuuksia.

Kouluissa joka päivä kertyvää tietoa oppilaiden hyvinvoinnista pitäisi hyödyntää nykyistä systemaattisemmin. Huolihuoltaja-toiminta paikkaa tätä sivistys- ja sote-palvelujen tiedon ja toiminnan kuilua erinomaisella tavalla ja toimintaa olisi syytä pilotoida laajemminkin, painottaa Ruskon hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen, joka virkatyönsä ohella toimii Varsinais-Suomen sote-palvelujen vastuuvalmistelijana lasten, nuorten ja perheiden palvelujen osalta.

Salla Tuomikanta vinkkaa, että huolihuoltaja työskentelee myös kesällä, joten perheet voivat olla häneen tarvittaessa yhteydessä, vaikka kouluista ollaankin lomalla.

Huolien kanssa ei kannata jäädä yksin, lomallakaan, Salla Tuomikanta neuvoo.

Ota yhteyttä: projektityöntekijä / huolihuoltaja Salla Tuomikanta, salla.tuomikanta@rusko.fi, puh. 044 433 3510

Huolihuoltaja-hanke on neljän kunnan (Rusko, Masku, Nousiainen ja Laitila) yhteishanke, johon OKM on myöntänyt valtion erityisavustusta oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa vuosille 2020-2021.