Päällistönmäen pientalotonttien tarjouskilpailu

Ruskon kunta myy Päällistönmäen alueelta 20 omakotitonttia tarjousten perusteella. Päällistönmäen kaava-alue sijaitsee kunnan keskustaajaman läheisyydessä. Alueen kunnallistekniikka on valmis. Tontit on merkitty maastoon, ohessa kartta merkityistä rajapisteistä. Tonteilla on myös tonttikohtaiset infokyltit (3.6.2021).

Omakotitontit luovutetaan myymällä. Tontit luovutetaan itsenäisinä tiloina. Maapohjan perusneliöhinnaksi on asetettu 36 €/m². Pohjahintoja alittavia tarjouksia ei hyväksytä.  Kukin hakija voi jättää tarjouksen kaikille tonteille, mutta kuitenkin vain yhden tarjouksen per tontti. Yhteen talouteen myydään vain yksi tontti. Samoin menetellään ammattirakentajien kohdalla. Mikäli jokaiseen tonttiin ei tule tarjousta, voi kunnanhallitus harkintansa mukaan myydä myös useamman tontin samalle ostajalle. Mikäli samalle tontille tulee useampi samansuuruinen tarjous, ratkaistaan tontin saaja arvalla. Mikäli em. menettelyn jälkeen on vielä vapaita tarjouskilpailuun osallistuneita tontteja, myydään tontit kiinteään hintaan 36 €/m².

Varausmaksu on 1000 euroa / tontti. Varausmaksu on maksettava kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun kunta on hyväksynyt tonttivarauksen. Varausmaksu on oltava maksettuna ennen myyntipäätöstä. Varausmaksu hyvitetään ostajalle kauppahinnassa. Mikäli varaaja peruu varauksensa, kunta pitää maksetun varausmaksun.

Lisätietoja saa kunnan Päällistönmäen tonttisivulta kohdasta Vaihe 9 ja kunnantoimistosta, puh. (02) 4393 511.

Tarjouslomakkeen saa kunnantoimistosta, tai sen voi tulostaa kunnan www-sivuilta, osoitteesta rusko.fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/paallistonmaki.

Tarjoukset on jätettävä suljetussa kirjekuoressa viimeistään 14.6.2021 klo 12.00 mennessä Ruskon kunnanvirastoon, os. Vanhatie 5, 21290 Rusko. Kuoreen merkintä ”Tarjous Päällistönmäen tontista”.

Ruskon kunta

Kunnanhallitu

Ilmakuva Rekikaarelta Jukotielle
Ilmakuva Rekikaarelta Päällistönmäentielle