Rusko palkittiin ehkäisevästä työstä lapsiperheiden hyväksi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri on usean vuoden ajan kiittänyt kansainvälisen Perheiden päivän kunniaksi kuntaa, joka on tehnyt esimerkillistä työtä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tänä vuonna kiitoksiin ylsi Rusko.

Kiitostilaisuudessa perjantaina 14.5. Maunun yläkoulun pihalla tunnustuksen vastaanottivat kunnan puolesta hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen ja supernanny Anne Suomalainen.

MLL:n kiitosdelegaatioon kuuluivat MLL V-S piirihallituksen puheenjohtaja Jussi Mertsola, toiminnanjohtaja Janina Andersson, MLL Vahdon yhdistyksen jäsen Charlotta Snellman ja toiminnanjohtaja Tytti Lehtilä sekä MLL Ruskon yhdistyksestä Kaisa Salminen.

Kiitospuheessaan lastenklinikan emeritusylilääkäri Jussi Mertsola ja toiminnanjohtaja Janina Andersson jakoivat tunnustusta Ruskon viime aikaisille konkreettisille hyvinvoinnin edistämisen toimille ja kokeiluille.

Ruskon uudet avaukset hyvinvoinnin edistämisessä ovat valtakunnallisestikin kiinnostavia eivätkä ole jääneet vain ohjelmatasolle vaan auttavat aidosti lapsiperheitä ja nuoria heidän arjessaan, Mertsola sanoi.

Hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen oli iloinen kunnan saamasta kiitoksesta ja jakoi tunnustusta hyvinvointitoimialan toimijoiden lisäksi opetus- ja varhaiskasvatukseen kuin myös yhdistysten suuntaan.

Arvostamme tätä jo pitkään jaettua palkintoa korkealle. Ruskolla on otollinen maaperä kehittää hyvinvointipalveluja, sillä perusasiat ovat kunnossa ja matka ideasta toimintaan on lyhyt, kun kaikki keskeiset toimijat tuntevat toisensa. Näille hyville hankkeille toivosikin vakiintunutta jatkoa, sillä panostukset lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevään työhön ovat pitkäaikainen ja kannattava investointi, Hulkkonen kertoi.

MLL kiitti Ruskon kuntaa seuraavin perusteluin:

  • Ruskolla jokaisella lapsella ja nuorella on ollut vuoden alusta mahdollisuus maksuttomaan harrastukseen joustavasti koulupäivän yhteydessä. Kaikki tarjolla oleva harrastustoiminta on valittu lasten ja nuorten oman kuulemisen perusteella. Alueen yhdistyksiltä tiedusteltiin kiinnostusta lähteä harrastustoiminnan ohjaajiksi. Useimpiin harrastekerhoihin onkin löytynyt paikallinen yhdistystoimija vetäjäksi esimerkiksi 4H:n ja MLL:n kautta.
  • Ruskolla on saatavilla Supernanny, eli lainattavaa kasvatusalan ammattilaista, joka auttaa ruskolaisia pikkulapsiperheitä kasvatusasioissa sekä tavallisimmissa perhe-elämän pulmissa. Tarkoituksena on tuottaa helposti ja joustavasti uudenlaista mutta arkista palvelua lapsiperheille, ilman lähetettä tai soittoaikoja.
  • Tänä keväänä Ruskolla aloittanut huolihuoltaja, jonka tavoitteena on tukea oppilaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Huolihuoltaja työskentelee oppilaiden kanssa niin koulussa kuin kotona, sekä tekee tiivistä yhteistyötä huoltajien ja lasten eri verkostojen kanssa.
  • Ruskolla on panostettu lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksiin, kunta lähiliikuntatiloihin.

Kuvassa MLL V-S piirin puheenjohtaja Jussi Mertsola, Ruskon hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen, Ruskon MLL:n yhdistyksen Kaisa Salminen, supernanny Anne Suomalainen, Vahdon MLL:n hallituksen jäsen Charlotta Snellman ja toiminnanjohtaja Tytti Lehtilä.