Kaksi ihmisen pään muotoista silhuettia nenät vastatusten, taustalla kirjahyllyjä

Syksyllä Ruskolla keskustellaan – ehdota aiheita

Sanasta ihmistä : läsnäolevaa ja rakentavaa julkista vuoropuhelua

Ruskon kunnankirjasto järjestää syksyllä kaikille avoimen keskustelusarjan, jossa keskustellaan rakentavasti eri aiheista. Keskusteluissa kuullaan asiantuntijoita, asialle omistautuneita harrastajia sekä tavallisia ihmisiä.

Keskustelut valikoituvat yleisen kiinnostuksen ja ajankohtaisten ilmiöiden perusteella. Keskusteluaiheita voi ehdottaa Otakantaa.fi -palvelun kyselyssä. Sivusto on osa Oikeusministeriön tarjoamia demokratiapalveluita.

Tähän mennessä keskusteluaiheiksi on ehdotettu mm. esteettömyyttä, kuntalaisen mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon sekä päätöksentekokulttuuria, ilmastonmuutosta, nuorison pahoinvointia ja koronan jälkeistä yhteiskuntaa. Kysely on yhä avoinna ja ehdotuksia keskusteluaiheiksi voi tehdä.

 

”Keskusteluaiheita voi yhä ehdottaa – aiheet voivat olla arkisia tai maailmaamullistavia.”

 

Keskustelutekniikkana käytetään erätauko -menetelmää, jossa tavoitteena ei ole päästä lopputulokseen, vaan keskustella arkikielisesti, kunnioittaen sekä pyrkien ymmärtämään eri keskustelijoiden näkökulmia.

Keskustelut käydään turvallisessa keskusteluympäristössä, jossa keskustelulla on ohjaaja. Dialogin on tarkoitus olla turvallinen tilanne, jossa voidaan myös käsitellä ristiriitoja. Siksi osallistujat sitoutuvat keskustelun aluksi yhteisiin pelisääntöihin. Käytännössä keskustelut voidaan järjestää Ruskotalolla tai verkossa Teams -alustalla.

 

”Keskustelut käydään arkikielellä  ja turvallisessa keskusteluympäristössä.
Erätauko -menetelmässä keskustelijoita kuunnellaan ja kunnioitetaan”

 

Keskustelusarja on osa Ruskon kunnankirjaston Sanasta ihmistä -hanketta, jota rahoittaa Lounais-Suomen Aluehallintovirasto. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun ja sille on tarkoitus hakea jatkorahoitusta. Hankkeen nimi viittaa assosiatiivisesti paitsi tunnettuun lentävään lauseeseen, myös kirjastoissa ja varhaiskasvatuksessa käytettyyn sadutus -menetelmään (linkki Maailmankoulu -sivustolle).

 

Eräs kirjastolain kunnalle asettama tehtävä on edistää yhteiskunnallista vuoropuhelua

 

Keskustelusarja on keino toteuttaa yleisen kirjaston lakisääteistä tehtävää edistää yhteiskunnallista vuoropuhelua. Se on ollut kunnan tehtävänä vuodesta 2016, jolloin Laki yleisistä kirjastoista uudistui.

Laissa yleisen kirjaston tehtäviksi määriteltiin myös tilojen tarjoaminen mm. harrastamiseen ja kansalaistoimintaan sekä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen. Kirjaston perustehtävä on edelleen tuttu ja pitkälti sama kuin se on aina ollutkin. Kirjastot tarjoavat jatkossakin uudistuvia painettuja sekä sähköisiä kokoelmia ja kehittävät palveluitaan käyttäjien antamien arvioiden pohjalta

Kirjastolakeja on uudistettu säännöllisesti parinkymmenen vuoden välein. Edeltävässä kirjastolaissa  vuodelta 1992 painottui kokoelmien lisäksi kirjastojen asema tiedon tarjoajina sekä tiedonhaun ohjaajina.

 

Lue lisää:

Mistä kunnassa pitäisi keskustella? Kysely Otakantaa.fi -palvelussa

Rakentavan keskustelun pelisäännöt. Linkki Erätauko -säätiön sivustolle

Kirjastoista kansanvallan forumeita. Linkki Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRAn hankesivulle

Kirjastolaki Finlex -palvelussa

 

Lisätietoja:

Jari Hjelm, kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö /@rusko.fi.
Puh. 044 4333 671. Jätä tekstiviesti